Kunst - Monet, Bonnard, Klimt, Matisse 1
Tir. d. 20. februar 2018 , kl. 10-12.
På 3 tirsdage: 20/2, 6/3, 3/4 zoomer vi ind på fire kæmper i billedkunsten, der var med til at revolutionere det kunstneriske udtryk i årtierne omkring år 1900. Underviser: Cand.phil. i kunsthistorie og udøvende kunstner Inger Houbak. 20/2: IMPRESSIONISME - CLAUDE MONET OG PIERRE BONNARD

Impressionismen er en af de mest betydningsfulde stilretninger fra slutningen af 1800-tallet, idet periodens kunstnere bogstaveligt talt ændrede vores syn på omgivelserne og afstedkom et farvechok. Aldrig før havde verden virket så flimrende, flygtig, farverig og forvirrende. Som en øjets seismograf noterede Claude Monets pensel lysets dans over by og land. Både Monet og Bonnard tog ofte udgangspunkt i hjemlige omgivelser, sansninger og lysindtryk. Arrangeret af Syddjurs Folkeuniversitet. Tir. d. 20. februar 2018 , kl. 10-12.  (Entré: 125 kr. 3 gange for 300)
Aktivitetshuset, Nørreallé 4, Ebeltoft
Musik Teater
Kunst Sport
Natur Foredrag
Film Børn
Andet
Dag Uge Måned Alle
Admin - Login/logout