Det sker i Faaborg-Midtfyn Kommune

Tilføj/fjern arrangementet til din huskeseddel
Skriv en kommentar til arrangementet
Find stedet på kortet
Højskoledag om H.C.Andersen.
Program. lørdag d. 18. september 2021. 09.00 Kaffe/rundstykker - morgensang. 09.25 Velkomst v/sognepræst Eva Ladefoged. 09.30 Foredrag v/forfatter og historiker Jens. Jørgensen om H.C. Andersens herkomst. Ud fra bogen "Et kongeligt eventyr"
efterfulgt af spørgsmål
10.45 Pause
11.00 Foredrag om H.C. Andersens forfatterskab
v/forhv. professor, dr.phil.
Johan de Mylius efterfulgt af spørgsmål
12.15 Frokost
13.15 Sange af H.C. Andersen - der synges
og fortælles om udvalgte kendte og
ukendte sange og salmer v/N. J. Langkilde.
Akk. organist Jakob Hedegaard
14.00 H.C. Andersen og papirklip. Præsentation
af psaligrafi som udtryksform
v/billedkunstner Sonia Brandes
15.00 Pause
15.15 H.C. Andersen Instituttets virke i
Sandholts Lyndelse og Rio de Janeiro
v/professor Ana Maria Langkilde
15.30 Gennemgang/tolkning af eventyret
"Skyggen" ved N. J. Langkilde, kommunikationsdirektør
på H.C. Andersen
Instituttet
Kl. 16.50 Afslutning v/Eva Ladefoged
og en H.C. Andersen sang
Sted: X-Huset, Birkevej 15 B, Vester Hæsinge,
5672 Broby
Arrangør: Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelses
Menighedsråd
eller hos lina@
mcquillan.dk / tlf. 62 63 22 66 Pris: kr. 150,- for
hele dagen - incl. forplejning
Tilmelding senest: fredag den 10. sept.
Lørdag den 18. september 2021, kl. 09-17.
X-Huset, Birkevej 15A, Broby