Sommerkoncert v. Randi Mortensen. Randi Elisabeth Mortensen er uddannet kirkemusiker med debut fra Det jyske Musikkonservatoriums solistklasse i Århus 1997 som elev af Domorganist Anders Riber, med videregående studier hos Monica Henking i Koncertklassen ved Musikhochschule i Luzern,. Schweiz samt ved Conservatorium van Amsterdam. Randi Mortensen er en alsidig musiker med en omfattende koncertvirksomhed som orgelsolist og kammermusiker blandt andet i duo med den klassiske saxofonist Michael Lund og med Ensemble Oblik både i Danmark og og udlandet. I sommeren 2011 blev hun udnævnt Domorganist ved Odense Domkirke. Ved koncerten i Roskilde Domkirke vil Randis program byde på både tidlige og moderne komponister, herunder Muffat og Homilius fra 16- og 1700tallet, samt Hindemith, Peeters, Distler og Whitlock fra det 20. århundrede. Inden hver sommerkoncert er det muligt at høre en introduktion kl. 19.30. Introduktionerne kan omhandle aftnens program og solist, udvalgte værker og komponister, samt Raphaëlisorglet og musikhistorisk nedslag.
Tor. d. 19. juli 2018, kl. 20-22.
Roskilde Domkirke