Sydvestjylland

Gudstjeneste ved Georg Græsholt.

Helligtrekongers søndag - G1 gudstjeneste. Hver søndag kl. 10:15 er der forbøn før Gudstjenesten i Samtalerummet.
Efter gudstjenesten samles vi til kirkekaffe og får en hyggelig snak.

Vi har tre typer gudstjenester i Kvaglund Kirke.
G1 er en standardgudstjeneste med orgelledsagelse.
G2 er vores forsøg på et komproms med lige dele orgel- og rytmisk musik.
G3 er en uformal mere eksperimenterende rytmisk gudstjeneste

Søndag den 5. januar 2020, kl. 10.30.

Kvaglund Kirke, Kvaglundparken 18, Esbjerg Ø

Opdater update

Fra
Til

Opdater update