Sydvestjylland

Ugler og Tudser.

Kom på en aftentur og oplev to danske rødlistearter - mosehornuglen og strandtudsen. Kom med på en aftentur i Nationalpark Vadehavet og oplev to arter, som desværre har været i stærk tilbagegang, mosehornulgen og strandtudsen. Strandtudsen lever i vandhuller påvirket af saltvand, derfor kan man finde strandtudser omkring de danske kyster - herunder Vadehavet. Der er meget få mosehornugler som yngler i Danmark, men vi kender et sted, hvor vi med god sandsynlighed får mulighed for at observere uglerne, mens de søger efter føde.

Vi mødes på Vadehavscentrets P-plads, hvor vi tager med traktorbussen over til Mandø. Herfra går vi rundt og leder efter tudserne, som giver sig let til kende med deres kvæk. Mosehornuglen er vi på udkig efter, når de svæver over strandengen og klitterne. Undervejs vil der blive serveret kaffe/the og et stykke kage.

Vi kommer til at gå ca. 2,5 km

Lørdag den 23. maj 2020, kl. 19.(Entré: 230 kr)

Vadehavscentret, Okholmvej 5, Vester Vedsted, Ribe

Opdater update

Fra
Til

Opdater update