Sydvestjylland

Gudstjeneste: Kirke for de små, Vilslev.

Kirke for de små. Hyggelige børnegudstjenester for børn hos privat pasningsordning,. kommunal dagpleje, børnehave og hjemmegående forældre. Forældre, bedsteforældre og søskende er meget velkommen til disse korte gudstjenester,. Hvor vi synger børnevenlige salmer og sange. Vi skal lytte, synge, hygge og fejre de
kirkelige højtider i børnehøjde. Gudstjenesterne tager omkring ½ time, hvor vi også
når at bede Fadervor og modtage velsignelsen.
Tid og sted:
Onsdag den 9. september kl. 9.30 i Hunderups børnehave, Troldehulen (høst)
Onsdag den 16. september kl. 10 i Vilslev Kirke (høst)
Børnene må meget gerne medbringe frugt og grønt til at lægge på halmballer i kirken.
Onsdag den 2. december kl. 9.30 i Hunderup Kirke (jul)
Onsdag den 9. december kl. 10 i Vilslev Kirke (jul)

Onsdag den 16. september 2020, kl. 10.

Vilslev kirke, Vesterbyvej 1B, Gredstedbro

Opdater update

Fra
Til

Opdater update