Viser 1 event fra/efter 4. aug. 2020

29 Okt Foredrag

Gratis Foredrag Om "rettigheder Og Vilkår"

Torsdag den 29. oktober 2020, kl. 17-19.
Tapeten, Magleparken 5, Ballerup
Spændende foredrag fra juridisk specialkonsulent Lisbeth Kroer fra Kræftens Bekæmpelse, der til dagligt arbejder i afdelingen Patient- & Pårørendestøtte..

Spændende foredrag fra juridisk specialkonsulent Lisbeth Kroer fra Kræftens Bekæmpelse, der til dagligt arbejder i afdelingen Patient- & Pårørendestøtte.

Foredraget arrangeres i samarbejde med:
  • Ældresagen i Ballerup
  • Hjerteforeningen i Ballerup
  • Lungeforeningen i Ballerup


Målgruppe:

Foredraget henvender sig til alle, der gerne vil blive klogere på patientrettigheder og vilkår som patient i det danske sundhedsvæsen.

Det får du ud af at deltage:

Du får viden om dine rettigheder som patient, og hvad du konkret kan gøre, hvis der er noget i dit behandlingsforløb, du er utilfreds med.

Du bliver klædt på til at navigere rundt i det administrative sundhedssystem.

Du bliver klogere på, hvor du kan få hjælp og rådgivning vedrørende dine rettigheder.

Foredragets indhold:

Foredraget har fokus på patientrettigheder, herunder:

Patienterstatning - hvis du har fået en skade ifm. behandlingen og vil søge om erstatning.

Klage - hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling eller hvis dine patientrettigheder er tilsidesat.

Utilsigtet hændelse - hvis du har oplevet en hændelse, som medfører skade eller risiko herfor, og som fremadrettet skal undgås.

Bekymringshenvendelse - hvis du gerne vil handle på, at en sundhedsperson eller et behandlingssted udgør en risiko for sine patienter.

Derudover kan foredraget efter aftale indeholde udvalgte emner, f.eks. om:

Frit sygehusvalg, ventetider på udredning og behandling, forsikring (kritisk sygdom og rejseforsikring) og tilskud til tandbehandling
Vis kort