Hjælp os med at blive bedre!

Vi vil gerne vide, hvad du mener om kulturspot.dk, så vi kan give dig en endnu bedre oplevelse.

Som tak deltager du i konkurrencen om 3 x 500 kroners Supergavekort. Vinderne får direkte besked den 1. oktober 2017.

Du bruger en meget gammel browser. For en bedre oplevelse anbefaler vi at du bruger en nyere browsere.

Viser 37-48 ud af 891 resultater
26
Maj
Se på kort

Når seniorer flytter i bofællesskab

Antropolog Max Pedersen fortæller denne aften om Danmarks ca. 250 seniorfællesskaber.

Antropolog Max Pedersen fortæller denne aften om Danmarks ca. 250 seniorfællesskaber.
Der bliver sat fokus på hverdagen i fællesskaberne, fællesaktiviteter, naboskabets egenart samt bofællesskabernes historie og arkitektur.

Foredraget tager tilhørerne med på en rundtur til nogle af Danmarks ca. 250 seniorbofællesskaber. Der vises eksempler fra mange forskellige slags bofællesskaber, der fx er opført som rækkehuse, i etageejendomme og ombyggede ejendomme.

Hovedvægten af foredraget ligger på hverdagslivet i seniorbofællesskaberne. Hvem flytter egentlig i seniorbofællesskab? Hvilke fællesaktiviteter har beboerne? Hvad hjælper de hinanden med i hverdagen? Hvordan er forholdet mellem naboerne? Og hvori består udfordringerne ved at bo i seniorbofællesskab? Det er nogle af de spørgsmål, som foredraget giver svar på.

Foredraget bygger på det hidtil mest omfattende forskningsprojekt om seniorbofællesskaber og er en del af Forskningens Døgn. Det er gratis at deltage, men tilmelding nødvendig

Læs mere
Læs mere
Struer Bibliotek
Smedegade 1, Struer
Man. d. 29. april 2019, kl. 19.
26
Maj
Se på kort

Halfdan Rasmussen og Ester Nagel

På knæ for livet. Foredrag ved Susanne V. Knudsen Professor emerita, Dr.phil.

På knæ for livet. Foredrag ved Susanne V. Knudsen Professor emerita, Dr.phil.
Vi vil møde et kunstnerægteskab og to forfatterskaber fra en tid, der var præget af krise, Anden Verdenskrig og Efterkrigstiden, af sult, arbejdsløshed og punkterede cykler, af returnerede kronikker, digte og noveller.
Halfdan Rasmussen og Ester Nagel var betydelige forfattere i deres samtid. Med deres klaprende skrivemaskiner indgik de i tidens kulturelle og litterære strømninger. Han gjorde det med sine fornyende tosserier og originale børnerim, med kritiske rejsedigte fra diktaturerne i Spanien, Portugal og Grækenland, med vidunderligt smukke rejsedigte fra Grønland; hun gjorde det med humor, ironi og bidende satire og udviklede absurde skildringer af social skævhed, kønsskævhed og racisme.

De biografiske beretninger bygger på et nyt og varieret kildemateriale i form af 300 breve mellem Halfdan og Ester og af uudgivne breve fra forfattere, forlag, forældre, venner og kærester. Der indgår upublicerede dagbøger af Halfdan fra hans tidlige rejser, dagbøger til deres børn, kalenderbøger og fotografier, som ikke tidligere har været offentliggjort.

Deltagelse er gratis, men af praktiske årsager er der brug for tilmelding her

Arrangementet er en del af Forskningens Døgn, som er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år med cirka 700 events og foredrag og mere end 70.000 besøgende. Uddannelses- og Forskningsministeriet er initiativtager til Forskningens Døgn

Læs mere
Læs mere
Herning Bibliotekerne
Østergade 8, Herning
Tir. d. 30. april 2019, kl. 13.
26
Maj
Se på kort

Lektiecafé for voksne

Lektiecafé for tosprogede voksne.

Lektiecafé for tosprogede voksne.
Hvad kan du få hjælp til?
At tale og forstå dansk
At læse og skrive dansk
At lave lektier
At læse avis

Hvem kan deltage?
Lektiecafeen er for tosprogede voksne. Du kan frit komme og gå indenfor cafeens åbningstid og du behøver ikke at melde dig til på forhånd.

Hvem hjælper?
Lektiecafeen er bemandet af frivillige hjælpere. Det kan være studerende, pensionister eller andre voksne, som gerne giver hjælpe til selvhjælp

Læs mere
Læs mere
Herning Bibliotekerne
Østergade 8, Herning
Tir. d. 30. april 2019, kl. 14.
26
Maj
Se på kort

Magic the Gathering på biblioteket

Spiller du Hearthstone eller Magic Arena? Hvis ja, så vær med hver tirsdag hvor du kan spille Magic the Gathering sammen med andre 'papslyngler' med samme interesse.

Spiller du Hearthstone eller Magic Arena? Hvis ja, så vær med hver tirsdag hvor du kan spille Magic the Gathering sammen med andre 'papslyngler' med samme interesse.

Læs mere
Læs mere
Holstebro Bibliotek
Kirkestræde 13, Holstebro
Tir. d. 30. april 2019, kl. 15.30.
26
Maj
Se på kort

Kreativitet som middel til bedre livskvalitet

Hvad er kreativitet, og hvordan kan kreative processer bruges til at få et bedre liv?

Hvad er kreativitet, og hvordan kan kreative processer bruges til at få et bedre liv?
Mange mennesker lever et stresset liv, som kan føre til dårlig livskvalitet og i yderste konsekvens depression. Vores tilpasning til ydre forandringer går stærkt, og ofte når vi ikke at tage omsorg for det indre liv på en måde, som passer til den eksistentielle livssituation.

De kreative processer er karakteriseret ved nærvær, fokusering, interesse, glæde og ny erkendelse af, hvem vi er som mennesker.

Ph.d., Cand.psyk.Vibeke Skov tager udgangspunkt i en dybdepsykologisk forståelse for det hele menneske. Dernæst følger en beskrivelse af kreativitet som en proces. Det centrale omdrejningspunkt er at belyse sammenhængen mellem kreativitet og psykologiske processer og vise metoder til brug i en kreativ praksis.

Foredraget tager udgangspunkt i C.G. Jungs forståelse for udvikling af det hele menneske. I foredraget vises eksempler fra kunstterapeutisk arbejde.

Det er gratis at deltage, men af praktiske årsager vil vi gerne have tilmelding her

Arrangementet er en del af Forskningens Døgn, som er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år med cirka 700 events og foredrag og mere end 70.000 besøgende. Uddannelses- og Forskningsministeriet er initiativtager til Forskningens Døgn

Læs mere
Læs mere
Herning Bibliotekerne
Østergade 8, Herning
Tir. d. 30. april 2019, kl. 19.
26
Maj
Se på kort

Vandring som formidling

Vandringerne tilrettelægges med henblik på at reflektere over, hvad der sker med os mennesker, når vi opholder os, bevæger os og arbejder i vild natur langt fra byer og institutioner, og hvad der sker når naturoplevelser formidles med kulturelle udtryk.

Vandringerne tilrettelægges med henblik på at reflektere over, hvad der sker med os mennesker, når vi opholder os, bevæger os og arbejder i vild natur langt fra byer og institutioner, og hvad der sker når naturoplevelser formidles med kulturelle udtryk.
Natur og Kultur går hånd i hånd - fortællevandring som oplevelse, inspiration og idéudvikling

VANDRING: Sammen går vi ad gamle spor, igennem skoven, over heden og langs åen. Vi følger gamle mælkeveje og skolestier, vi følger dyrenes spor og sætter vores egne nye spor. Og mens vi går, styrker vi vores evne til ro og nærvær og skærper vores opmærksomhed over for den natur vi er midt i: fårene, fuglene og insekterne omkring os, skovens høje træer, lyngen, tyttebær, revlingebær og blomsterne der titter op. Fårehyrden og hendes hund kender sporene, de viser vej. Nogle gange går det langsomt. Fortælleren kæder oplevelser og sanseindtryk sammen i spændende fortællinger - både gamle eventyr og fortællinger om mennesker og steder vi går forbi. Og sammen skaber vi helt nye fortællinger - om alt det vi oplever på vores vandring.

Når vi er trætte, hviler vi os i græsset og lyngen eller under de høje træer, vi tænder et bål og laver mad. Smager på heden: lam og får, honnning og brød, bær og urter. Vi synger og danser og lytter til musik. Vi prøver de gamle håndværk og laver smukke ting med vores hænder - tegner landskabet, strikker med råuld, snitter i træ m.m. Som afslutning går vi til det gamle husmandssted Lystbækhus, hvor vi får varmen ved brændekomfuret i køkkenet og i den lavloftede stue og hører fortællingen om to eventyrlige skæbner der engang udfoldede sig i det lille gule hus midt på heden.

Spændende samarbejde mellem fårehyrder og kunstnere. Fårehyrden Berit Kiilerich, historiefortæller Ingrid Hvass, billedkunstner og fårehyrde Lise Hovesen og keramiker og musiker Eva Hermann indgår i et samarbejde om at skabe unikke oplevelser for børn og voksne på heden og i plantagerne omkring Lystbækgård og Lystbækhus. Alle fire har erfaringer med at arbejde som kunstnere i naturen og med at involvere børn og voksne i vandring, håndværk, fortællinger og øvelser til at skærpe nærvær og opmærksomhed.

Konkrete oplevelser som grundlag for udvikling. Vi inviterer enkeltpersoner og forskellige faggrupper med ud på heden og i skoven, på en vandring hvor sansninger og oplevelser bliver grundlaget for inspiration og idé udvikling. På baggrund af den konkrete oplevelse vil vi sammen udvikle nye metoder og redskaber for meningsfulde ophold og aktiviteter i naturen. Ideer og metoder som den enkelte kan bruge i det daglige arbejde, men også koncepter for samarbejde med kunstnere og kulturbærere som igangsættere og inspiratorer. Vi ønsker at skabe en platform, hvor metoder og aktiviteter, der forener natur og kultur, kan udvikles over tid og ikke kun som enkeltstående projekter og oplevelser.

Er vi ufrivilligt blevet inde-mennesker? Mange mennesker, børn som voksne, oplever natur og kultur igennem medierne - dufter, hører, ser, smager eller mærker ikke den levende natur - og får i dagligdagen kun få muligheder for at udtrykke hvad de sanser og oplever igennem kunst og kultur. Og det er svært for lærere, pædagoger og andre faggrupper at bryde det daglige pres og skemalagte arbejde for at bevæge sig ud i naturen med børn eller brugere.

Formålet med "Vandring som formidling" er først og fremmest at give deltagerne mulighed for at sanse naturen og opleve fællesskabet i løbet af en længere vandring på heden og i skoven, hvor kulturoplevelser undervejs kæder sanseindtryk og oplevelser sammen. Vandringen bliver fortællingen om det vi gjorde og oplevede sammen - et betydnings skabende og meningsfuldt udtryk, som alle er en del af og medvirker i.

"Vandring som formidling" er også en mulighed for dialog og idé-udvikling sammen med ligestillede.

Støttet af: Kulturlaboratoriets Projektpulje / Kultursamarbejdet Midt og vest, Holstebro Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere
Læs mere
Foreningen Lystbækgaard
Lystbækvej 1, Torsted, Ulfborg
Tir. d. 30. april 2019, kl. 8-18.
26
Maj
Se på kort
Udstilling
Børn

Daglige fortællinger på Vikingehavnen

De mange mennesker, bygninger og skibe på Bork Vikingehavn fortæller alle en historie - historierne kan I opleve på egen hånd, men I kan også opleve vikingerne fortælle om dem.

De mange mennesker, bygninger og skibe på Bork Vikingehavn fortæller alle en historie - historierne kan I opleve på egen hånd, men I kan også opleve vikingerne fortælle om dem.
Hver dag fortæller en viking, på et nyt sted, så du kan høre om fx livet i langhuset, kirken og kristendommen, skibene, vandmøllen, om gudehovet eller hvor nu vikingerne befinder den pågældende dag

Der er mange muligheder for at få noget ekstra ud af jeres besøg, når I kommer som gæster på Bork Vikingehavn. Udover den daglige fortælling, har I også muligheden for at bestille jeres egen private rundvisning, det kunne fx være ved aftenstide, og med et let vikingetraktement til?

Du kan booke din privat rundvisning, ved at skrive til: bork@levendehistorie.dk.

Praktisk information

Dansk fortælling: kl. 13.30, hver dag

Tysk fortælling: kl. 11.30, hver mandag og onsdag

Engelsk fortælling: 14.30, hver mandag og onsdag

Åbningstider på Bork Vikinge Havn i april, maj og juni: alle dage, fra kl. 11.00 til 16.00

Åbningstider på Bork Vikinge havn i juli, og august: alle dage fra kl. 11.00 til 17.00.

Åbningstider på Bork Vikinge Havn i september, til d. 6. oktober: alle dage fra kl. 11.00 til 16.00

Åbningstider på Bork Vikinge Havn fra d. 7. oktober, til d. 27. oktober, fra kl. 11.00 til 17.00

Læs mere
Læs mere
Bork Vikingehavn
Vikingevej 7, Hemmet
Ons. d. 1. maj 2019
26
Maj
Se på kort

Morgensang

Start dagen med et skud godt humør og fællesskab.

Start dagen med et skud godt humør og fællesskab.
Alle onsdage i lige uger, er der mulighed for at synge med på både klassiske og mere moderne sange.

Arrangeres og gennemføres af dygtige frivillige på sangholdet.

Kan du lide klassisk musik? Har du lyst til at dele din musikinteresse med andre? Så vær med i DR Klub Klassisk.

Læs mere
Læs mere
Herning Bibliotekerne
Østergade 8, Herning
Ons. d. 1. maj 2019, kl. 09.
26
Maj
Se på kort

Tid til læsning: Guidet Fælleslæsning med Lene Bjørn

Kom onsdag eftermiddag og hør en rørende, sjov, spændende, tankevækkende eller uhyggelig historie.

Kom onsdag eftermiddag og hør en rørende, sjov, spændende, tankevækkende eller uhyggelig historie.
Historien er udvalgt fra kendte og mindre kendte forfatteres værker.Læseguiden læser højt, undervejs holder vi pauser, nyder en kop kaffe og snakker om det, vi læser. Du kan sikre dig plads ved at hente billet på hjemmesiden

Læs mere
Læs mere
Ikast Bibliotek
Grønnegade 25, Ikast
Ons. d. 1. maj 2019, kl. 16.
26
Maj
Se på kort

Hør om Naturkraft og gå en tur på volden

Kom og hør mere om Naturkraft og oplev, hvordan det er at gå tur på volden, der omkranser Naturkraft-parken. Vi tilbyder en gratis tur, der varer cirka 2 timer i alt. Alle ture begynder klokken 16.00.

Kom og hør mere om Naturkraft og oplev, hvordan det er at gå tur på volden, der omkranser Naturkraft-parken. Vi tilbyder en gratis tur, der varer cirka 2 timer i alt. Alle ture begynder klokken 16.00.
Vi mødes ved Generator - Kastengevej 3 - og går ud til udkigstårnet. Turen fører os også op på ringvolden. Der er en fantastisk udsigt over hele arealet - og et smukt kig ud over Ringkøbing Fjord.

Undervejs fortæller vi historien om Naturkraft, og der bliver god tid til at svare på spørgsmål.

Datoer:

& 20. marts& 17. april& 15. & 29. maj& 26. juni

Husk praktisk fodtøj

Læs mere
Læs mere
Spillestedet Generator
Kastengevej 3, Ringkøbing
Ons. d. 1. maj 2019, kl. 16.
Link til arrangør
26
Maj
Se på kort

Strikkecafé

Kom og hyg dig med andre strikkere og bliv inspireret.

Kom og hyg dig med andre strikkere og bliv inspireret.
Er du vild med at strikke, og vil du gerne dele din hobby med andre? Så kom og vær med i strikkecaféen på Biblioteket i Herning. Tilbring et par timer i godt selskab med dit strikketøj, og lad dig inspirere af de øvrige deltagere og nye strikkebøger.
Alle med interesse for strik (og hækling) er velkomne. Du skal ikke tilmelde dig, men bare slå dig ned med dit eget strikketøj.
Der er ikke en instruktør tilstede, men alle hjælper hinanden.

Kaffe og kage kan købes i bibliotekets café, alternativt medbringes.

Strikkecaféen er åben onsdag i lige uger fra kl. 16-18

Læs mere
Læs mere
Herning Bibliotekerne
Østergade 8, Herning
Ons. d. 1. maj 2019, kl. 16.
26
Maj
Se på kort

Rockklubben - Johnny Cash

Koncertforedrag om Johnny Cash.

Koncertforedrag om Johnny Cash.
I aften dykker klubben ned i Johnny Cash' liv. Vi skal høre om hans dybt kristne opvækst i en fattig bomuldsplukkerfamilie i sydstaterne til hans ungdom i først flyvevåbnet og senere musikbranchen. Om livet, der var præget af op- og nedture, dæmoner og massivt stofmisbrug. Alt sammen tilsat essentielle sange fra hans karriere, som spændte over seks årtier.

Glæd jer til en aften, hvor Dennis Lydom - udover fortællingen om Johnny Cash - fremfører nogle af sangene lige så nærværende og evigt aktuelle, som de var ment. Dennis stiftede allerede som 5-årig bekendtskab med Johnny Cash' musik, og blev dybt fascineret af den. Han har brugt utallige timer på musik og litteratur om Cash og har mødt flere af legendens familiemedlemmer og venner. Og så er han en af de få i Europa, som lever af udelukkende at fortolke Johnny Cash.

Om Rockklubben:
Holder du af rå rock, blid soul eller knitrende electronica, og har du lyst til at dele dine musikoplevelser med andre? Eller er du bare nysgerrig på forskellige slags musik inden for rockgenren? Så er Rockklubben lige noget for dig. Du behøver ikke at være mester i musikhistorie, du skal bare være nysgerrig og have lyst til at lytte og deltage i snakken.
Klubben mødes under hyggelige former 8 gange hen over vinteren på Biblioteket i Herning. Der vil hver gang være en oplægsholder, som vil guide klubben gennem aftenen og ofte vil det være klubbens egne medlemmer, som fortæller, viser filmklip og afspiller lydoptagelser.
Temaet kan være identisk med temaerne i P6 BEAT KLUB, der er et samarbejde mellem DR P6 Beat, musikmagasinet Gaffa og bibliotekerne. Men ofte har klubben valgt andre temaer, f.eks. for at markere et jubilæum, en fødselsdag eller lign. i rockverdenen.

Det er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig klubben, da der er et begrænset antal pladser.

Yderligere information: Dorte Grout, tlf. 21 99 59 46, bibdg@herning.dk

Læs mere
Læs mere
Herning Bibliotekerne
Østergade 8, Herning
Ons. d. 1. maj 2019, kl. 19.

Mere inspiration


En tidslomme for hele familien

På Hjerl Hede kan du gå på opdagelse i gamle huse, køre med damptog, klappe søde dyr og meget meget mere

Museumsdirektør mellem tradition og fornyelse

Kunst er nærmest en trosforestilling. Jeg er vokset op med det. Mød Anders Gaardboe Jensen, direktør for Holstebro Kunstmuseum.

Kom tæt på katastrofen

Ét af Jernkystens værste skibsforlis skete julenat for 106 år siden. Kom tæt på dramaet på Strandingsmuseum St. George.