Viser 17 events fra/efter 28. sep. 2020

4 Nov Møder

Kirkehøjskole i Silkeborg

Onsdag den 4. november 2020, kl. 10-12.15.
Pris: (Entré: 50 kr)
Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
Indenfor og udenfor murene - om kvindelivet i det Vestlige Afghanistan, v. Melaine Christensen: Jordemoder og billedkunstner..

En beretning hvor vi kommer helt ind under huden på kvindernes liv og traditioner i det vestlige Afghanistan.

Formidlet i levende ord og billeder af Melaine Christensen, som har arbejdet godt 1 ½ år som jordemoder i Afghanistan plus efterfølgende rejser dertil.

Kan kvinder træffe egne valg? Kan kvinder sætte egne grænser? Hvilke ønsker har kvinderne til livet?

I foredraget sætter Melaine fokus på tradition over for modernitet, og vigtigheden af, at vi i vores globaliserede verden, bygger bro mellem kulturer. At vi forsøger at forstå andres kvinders vilkår, for derigennem at finde forståelse og respekt for hinanden
Vis kort
5 Nov Foredrag

Fik du sagt det du ville

Torsdag den 5. november 2020
Pris: (Entré: 98 kr) Køb/bestil billet
Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
Foredrag med TV-lægen Charlotte Bøving -Fik du sagt det, du ville.?TV-lægen Charlotte Bøving er sammen med sin partner Christina Jørgensen aktuel med et nyt foredrag om livet i døden og "døden i livet.Foredraget handler om en værdig død og den svære..

Samtale om liv og død. Privat såvel som fagligt. Hvordan kan der skabes grobund for at LEVE - og ikke kun OVERLEVE, når alvorlig sygdomog død kommer tæt på. Hvordan får vi plads til smil og grin trods dødelig alvor? Og må man det?Døden kan være år eller bare et sekund væk...! Så vi skal tage stilling - længe inden det uundgåelige nærmer sig! Vi sætter også fokus på det optimale samspil mellem patient, pårørende, patientorganisationerog sundhedsfagligt personale.At turde at se frygt, alvorlige diagnoser eller døden i øjnene kræver mod og overskud ... Alle følelser kan være i spil.... Døden er blevet et tabu - det vil vi lave om på...! FÅ SAGT DET DUVIL...!Charlotte Bøving og Christina Jørgensen danner par i privatlivet.Charlotte Bøving vil bruge sine egne erfaringer som kræftramt - ligesom hun i sin lægepraksis dagligt har døden og livet helt tæt på, når hun møder og vejleder sine patienter og deres pårørende.Christina Jørgensen forholder sig hver dag til at leve med en kræftramt partner - hun sagde JA til kærligheden og dermed også Charlottes alvorlige diagnose. Hun er doula - fødselshjælperog coach - og forholder sig ved hver fødsel til samspillet mellem liv og død - og hvor ALT kan gå godt - og ALT kan gå galt
Vis kort
Køb billet
10 Nov Andet

Retsmediciner - Asser Hedegaard

Tirsdag den 10. november 2020, kl. 19.
Pris: (Entré: Retsmediciner - Asser Hedegaar 75 kr) Køb/bestil billet
Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
Hvad mon en retsmediciner går rundt og laver på jobbet til hverdag?.

Det fortæller Asser Hedegård Thomsen, retsmediciner og dissekerer på Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet om denne aften.
For har retsmedicin kun med død og ødelæggelse at gøre?
Kan man afgøre om et voldsoffer taler sandt? Og kan skeletter tale?
En vigtig del af retsmedicinerens arbejde er at undersøge afdøde for at afgøre, om de er slået ihjel af en anden person.
Dette er for det meste ganske nemt, men hvad hvis sporene peger i hver sin retning?
I foredraget vil Asser Hedegård Thomsen fortælle om sin dagligdag som retsmediciner, og han vil også komme ind på sit forskningsprojekt om drab i Danmark.
Det bliver spændende, uhyggeligt og forbudt for børn.

Om Asser Hedegaard Thomsen:
Asser Hedegård Thomsen er cand. Med. På Aarhus Universitets Institut for Retsmedicin, hvis undersøgelser hjælper politiet i opklaringen af volds- og drabssager. Han har skrevet et Ph.d-projekt om 25 års danske drabssager og underviser medicinstuderende i retsmedicin med specielt fokus på skud, skarp vold, kvælning, drab, selvmord og brand.

Arrangementet er et samarbejde imellem Silkeborg Bibliotekerne, LOF Midtjylland og AOF Silkeborg

COVID-19:
Silkeborg Bibliotekerne overholder de gældende retningslinjer om afstand og hygiejne.
Brug den opstillede håndsprit ved indgangen når du ankommer samt i en evt. pause - og husk at holde afstand.
Føler du dig det mindste sløj henstiller vi til, at du bliver hjemme.
Sammen passer vi på os selv og hinanden
Vis kort
Køb billet
10 Nov Foredrag

Hvad mon en retsmediciner går rundt og laver på jobbet til hverdag?

Tirsdag den 10. november 2020, kl. 19-21.
Pris: (Entré: 75 kr) Klik her for at tilmelde dig
Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
Underviser: Asser Hedegaard. Retsmediciner Asser Hedegaard. Hvad mon en retsmediciner går rundt og laver på jobbet tilhverdag?.

Det fortæller Asser Hedegård Thomsen, retsmediciner ogdissekerer på Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet denne aften om
For har retsmedicin kun med død og ødelæggelse at gøre?
Kan man afgøre om et voldsoffer taler sandt? Og kanskeletter tale?
En vigtig del af retsmedicinerens arbejde er, at undersøgeafdøde for at afgøre, om de er slået ihjel af en anden person.
Dette er for det meste ganske nemt, men hvad hvis sporenepeger i hver deres retning?
I foredraget vil Asser Hedegård Thomsen fortælle om sindagligdag som retsmediciner og han vil også komme ind på sit forskningsprojektom drab i Danmark.
Det bliver spændende, uhyggeligt og forbudt for børn.

Om Asser Hedegaard Thomsen:
Asser Hedegård Thomsen er cand. Med. På Aarhus UniversitetsInstitut for Retsmedicin, hvis undersøgelser hjælper politiet i opklaringen afvolds- og drabssager. Han har skrevet et Ph.d-projekt om 25 års danskedrabssager og underviser medicinstuderende i retsmedicin med specielt fokus påskud, skarp vold, kvælning, drab, selvmord og brand.
Arrangementet er et samarbejde imellem SilkeborgBibliotekerne, LOF Midtjylland og AOF Silkeborg
Retsmediciner Asser Hedegaard
Hvad mon en retsmediciner går rundt og laver på jobbet tilhverdag?
Det fortæller Asser Hedegård Thomsen, retsmediciner ogdissekerer på Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet denne aften om
For har retsmedicin kun med død og ødelæggelse at gøre?
Kan man afgøre om et voldsoffer taler sandt? Og kanskeletter tale?
En vigtig del af retsmedicinerens arbejde er, at undersøgeafdøde for at afgøre, om de er slået ihjel af en anden person.
Dette er for det meste ganske nemt, men hvad hvis sporenepeger i hver deres retning?
I foredraget vil Asser Hedegård Thomsen fortælle om sindagligdag som retsmediciner og han vil også komme ind på sit forskningsprojektom drab i Danmark.
Det bliver spændende, uhyggeligt og forbudt for børn.
Asser Hedegård Thomsen er cand. Med. På Aarhus UniversitetsInstitut for Retsmedicin, hvis undersøgelser hjælper politiet i opklaringen afvolds- og drabssager. Han har skrevet et Ph.d-projekt om 25 års danskedrabssager og underviser medicinstuderende i retsmedicin med specielt fokus påskud, skarp vold, kvælning, drab, selvmord og brand.
Arrangementet er et samarbejde imellem SilkeborgBibliotekerne, LOF Midtjylland og AOF Silkeborg

Hold: 20-12030
Vis kort
Køb billet
18 Nov Møder

Kirkehøjskole i Silkeborg

Onsdag den 18. november 2020, kl. 10-12.15.
Pris: (Entré: 50 kr)
Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
Glæder og dramaer i den kirkelige genforening i 1920, v. Martin Schwarz Lausten, dr. theol, tidl. professor ved København Universitet, forfatter..

Ved genforeningen skulle den nordslesvigske kirke, som i næsten 60 år havde været tysk, blive en del af den danske folkekirke i det nye Sønderjylland. Hvordan kunne det lade sig gøre? Hvad skulle man stille op med de tyskuddannede præster og med de forskelle, der var i kirkelige skikke og menighedsliv?Det er nogle af de spørgsmål, som omtales i foredraget. Som en gennemgående figur omtales den tyskuddannede teolog Martin Schwarz, som gjorde denne rejse med. Først tysk præst, så dansk folkekirkepræst.

Foredragsholderener i øvrigt barnebarn af Martin Schwarz. Hans bog "Den kirkelige genforening i 1920 og grænselandspræsten Martin Schwarz" er netop udkommet på Kristeligt Dagblads forlag
Vis kort
25 Nov Foredrag

Robuste børn og robuste voksne

Onsdag den 25. november 2020, kl. 19-21.
Pris: (Entré: 100 kr) Klik her for at tilmelde dig
Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
Underviser: Mette Piper. Et foredrag henvendt til forældre med mindre børn i alderen0-6 år. Robusthed har været et buzzword i årevis, men hvad betyderdet at være robust?.

Pædagog, psykoterapeut og robusthedsinstruktør Mette Pipervil vejlede i, hvordan du som forælder støtter udviklingen af stærke, robusteog livsduelige børn.
I foredraget vil Mette præsentere sin definition afrobusthed og argumentere for vigtigheden af, at vi lærer vores børn at håndterelivets små og store udfordringer. Hun vil endvidere tale om de dilemmaer ogudfordringer, vi forældre i dag havner i samt om, at det stiller store krav tilforældrenes egen robusthed at opdrage børn i år 2021.
Et foredrag henvendt til forældre med mindre børn i alderen0-6 år.
Robusthed har været et buzzword i årevis, men hvad betyderdet at være robust? Pædagog, psykoterapeut og robusthedsinstruktør Mette Pipervil vejlede i, hvordan du som forælder støtter udviklingen af stærke, robusteog livsduelige børn.
I foredraget vil Mette præsentere sin definition afrobusthed og argumentere for vigtigheden af, at vi lærer vores børn at håndterelivets små og store udfordringer. Hun vil endvidere tale om de dilemmaer ogudfordringer, vi forældre i dag havner i samt om, at det stiller store krav tilforældrenes egen robusthed at opdrage børn i år 2021.

Hold: 20-12028
Vis kort
Køb billet

Faster Lizzies jul

Lørdag den 19. december 2020, kl. 11.
Pris: (Entré: Faster Lizzies jul 40 kr) Køb/bestil billet
Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
"Faster Lizzies jul". Teater for de 3-8 årige og deres voksne..

"Faster Lizzies jul"
Teater for de 3-8 årige og deres voksne
I Faster Lizzies køkken står alt stille.
Vejrudsigten melder om sne juleaften, men julehumøret vil ikke indfinde sig, for Misser er væk.
Overalt er der skuffer og låger, som lokker og gemmer på alle mulige spændende sager.
Dufte, lyde, musik, hemmeligheder, Lizzies julehjerte, små øjeblikke med julemagi...
Langsomt sniger julen sig ind på Faster Lizzie, og der breder sig en duft af jul.
Alt kan ske i Faster Lizzies køkken - så glæd jer!

Teateravisen skiver:
"'Faster Lizzies Jul' er en sanselig, underfundig forestilling i fineste format - ikke for lang, ikke forklarende, blot legende enkel, overraskende julemagi, der sniger sig vibrerende musikalsk ind på sit saglige publikum.

COVID-19:
Silkeborg Bibliotekerne overholder alle gældende retningslinjer om afstand og hygiejne.
Brug den opstillede håndsprit ved indgangen når du ankommer og husk at holde afstand.
Føler du dig det mindste sløj henstiller vi til, at du bliver hjemme.
Sammen passer vi på os selv og hinanden
Vis kort
Køb billet