Det sker på Samsø

 
Veranstaltungen sehen für den Zeitraum
Fra
Til
Zeigen Anbetung und Kino
 
Zeig 56525 events ab 15. Apr 2021

Walk & Talk - Slå følge med en af kirkens præster på en gåtur i det fri

Walk & Talk - Slå følge med en af kirkens præster på en gåtur i det friStefan Lamhauge Hansen:- Tirsdage efter aftale på telefon 40 18 08 38- Første gang tirsdag den 26. januarEllen Margrethe Gylling:- Torsdage efter aftale på telefon 39 40 50 04- Første.


Donnerstag 15. April 2021, 09.
Nathanaels Kirke og sognegård Holmbladsgade 19, København S
Homepage: Bitte Homepage sehen
Gang torsdag den 28. januar

Low Arousal tilgangen for professionelle

Low Arousal tilgangen er en pædagogisk tilgang, som indeholder en vifte af metoder. Primært er det en tilgang, som omhandler at forebygge og håndtere konflikter. Kurset afholdes online via Zoom.


Donnerstag 15. April 2021, 09.
Pris: Entré: Standard 1.825 kr Eintrittskarten kaufen/bestellen

Molis Store Strandstræde 19, 1. tv, København K
Arbejder du med børn, unge eller voksne, som har svært ved at sige ja til de krav, du stiller til dem?
Har du oplevet konflikter i dit arbejde, med mennesker der har særlige behov, som har efterladt dig med en følelse af magtesløshed?
Kan du svare "ja" til et af de to ovenstående spørgsmål - så kunne et kursus om Low Arousal tilgangen være en god hjælp.

Low Arousal tilgangen er en pædagogisk tilgang, som indeholder en vifte af metoder. Primært er det en tilgang, som omhandler at forebygge og håndtere konflikter. Tilgangen er yderst effektiv i arbejdet med mennesker med udviklingsforstyrrelser eller andre kognitive problematikker. Tilgangen kan også bruges til børn og unge (og voksne) uden diagnoser eller funktionsnedsættelser.
Low Arousal tilgangen tilbyder metoder, som øger muligheden for at barnet arbejder sammen med os, og vi kommer derfor til at lykkes sammen.

Kravtilpasning
Et meget vigtigt begreb i Low Arousal tilgangen er kravtilpasning. Kravtilpasning handler om at stille krav på en effektiv måde. Hvis man arbejder på en skole, i en børnehave eller på et fritidshjem er en del af jobbeskrivelsen at lave aktiviteter eller undervise børnene. Når vi arbejder med børn, som ofte siger nej til vores krav, er det vigtigt at stille kravene på en måde, så det bliver let for barnet at sige ja. Mange tager fejl og tror, at Low Arousal handler om at trække sig og ikke stille krav. Dette er helt forkert. På kurset undervises der i at stille krav på en effektiv måde, som ikke fører til konflikt.

Affektsmitte
Vi mennesker smitter hinanden med følelser. Det er en viden, vi skal være meget opmærksomme på i arbejdet med mennesker, som kan blive udadreagerende. Hvis et barn er ved at komme op i affekt, er det først og fremmest medarbejderens opgave at nedtrappe konflikten. Men det kan være svært at bevare fatningen og holde på sig selv, hvis man oplever at stå i en situation, hvor barnet ikke opfører sig, som man gerne vil have det eller bliver udadreagerende. Derfor er det vigtigt, at man som professionel er opmærksom på sit eget affektniveau og ikke er i sine følelsers vold. Kan vi holde vores affektniveau lavt, har vi mulighed for at smitte barnet med ro frem for uro og stress. Den mest effektive måde at påvirke andres adfærd på er ved, at vi har styr på vores egen. Vi skal som organisation og medarbejdere være opmærksomme på, at alle konflikter udspiller sig i en relation, og at det er os som professionelle, der har mulighederne og ansvaret for at nedtrappe konflikter. På kurset vil vi arbejde med, hvordan man holder sin affekt nede, samt hvordan man som team arbejder med affektsmitte

Se Arrangementer på samsø

Det sker på Samsø