Kulturkalender


16. marts 2020

øvrige

Bibelaften

Denne aften skal handle om en side af Bibelen, der både er noget af det mest fremmedartede og noget af det mest aktuelle og nærværende - nemlig dommedagsvisioner og forestillinger om verdens undergang. Vi kender det fra vores egen tid, hvor "klimaangst".
Mandag den 16. marts 2020, kl. 19.30.
Herstedøstergade 7, 2620 Albertslund
Ukendt
Denne aften skal handle om en side af Bibelen, der både er noget af det mest fremmedartede og noget af det mest aktuelle og nærværende - nemlig dommedagsvisioner og forestillinger om verdens undergang. Vi kender det fra vores egen tid, hvor "klimaangst".

Er blevet et fast udtryk, men idéen om en nært forestående verdensødelæggende katastrofe har altid haft en stærk fascinationskraft. I dele af Bibelen spiller forestillinger om en kommende dom og verdens snarlige ende en stor rolle, men i kirkens historie er de ofte blevet nedtonet. Vi skal se på, hvordan man har forstået den slags tekster i tidens løb, og hvordan de bibelske udsagn af og til er blevet brugt til at give meget præcise forudsigelser af, hvornår enden ville komme. Og hvad sker der så, når den forudsagte dag kommer, og der ikke sker noget?