line space

Botaniske klenodier i Kongernes Nordsjælland

Onsdag den 2. marts 2022, kl. 19-20.30.
Esrum Kloster & Møllegård, Klostergade 11-12, Græsted

Botaniske klenodier i Kongernes Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland spiller en vigtig rolle for mange plantearters eksistens i Østdanmark. Voksestederne bør derfor forvaltes med omtanke, hvilket i første omgang kræver opdateret viden om arternes forekomst i området.
Aftenens foredragsholdere fortæller om deres undersøgelser fra 2021. Med eksempler på plantearters udbredelse og trivsel i nationalparken før og nu, lægger de op til diskussion om tendenser, årsager og mulige tiltag.

Foredragsholderne:

Biolog Henrik Æ. Pedersen har mange års erfaring med studier og formidling af dansk flora; i dag driver han bl.a. konsulentvirksomheden Select Nature.

Biolog Nina Kjær Pedersen har kortlagt danske naturtyper og undersøgt plantesamfund i knap 20 år; i dag bidrager hun bl.a. til sikring af sjældne arter og særlige plantesamfund.

Foredraget foregår i Møllesalen på Esrum Møllegård.

Efter foredraget serveres kaffe/te og kage
Arrangeret af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Pris: Entré: 120 kr Køb/bestil billet


Se mere om stedet