Billedkunst

Det går

Pris: (Fri entré)
Sted: Haderslev Kunstforening, Jomfrustien 52, Haderslev.
Arrangør: Haderslev Kunstforening
Det går
Ida Ferdinand og Siri Kollaryd udstiller malerier og andre objekter. Udstillingen handler om en natur der har svært ved at finde sig selv i en evig foranderlighed. En udstilling i dialog med poesi og natur.

En udstilling med maleri og andre objekter som for eksempel druestængler, tekstil og indtørrede gulrødder i Haderslev Kunstforening.

Filosoffen Thimothy Morton anskuer verden således: "I Mortons verdensbillede er naturen en mere flydende størrelse. Her virker alt på hinanden og gennem hinanden. Vi er blot én blandt mange aktører. Naturen er heller ikke noget, der skal reddes. Tværtimod, argumenterer Morton, står nostalgien og længslen efter den rene, ufordærvede natur i vejen for den økologiske tanke. Naturen er nemlig ikke bare smuk og god; den er også destruktiv, voldelig og mørk. Dette fritager os dog ikke fra det ansvar, der hviler på vores skuldre i forhold til at sikre en bæredygtigt fremtid. Men, konkluderer Morton, et sådant ansvar giver først mening, når vi forstår, at alt er forbundet, og at selve idéen om bæredygtighed ikke handler om skøn sameksistens, men om mindst mulig vold."

Maleri kan man også se på som et stykke natur. Natur som måske prøver at finde sig selv i en evig foranderlig verden med invaderende indtryk ude og inde fra. De to kunstnere støder sammen i Kunstforeningens rum i en dialog med farve, poesi og natur.