Tilføj arrangement

Aflyst!! - Genforeningsforedrag om den...

Sted: Svebølle Aktivitetscenter, Centervej 13, Svebølle
Entré: (Entré: 65 kr)
Facebook: Del
Aflyst!! - Med udgangspunkt i Linda Lassens to romaner "Men sko må jeg ha' - om vandrelærerinden Henriette Gubi," og "Jens og Marie" kommer Linda Lassen genforeningen af Sønderjylland. Aflysning!
På grund af ny coronavirus ser Kalundborg Biblioteker sig desværre nødsaget til at aflyse alle vores arrangementer, indtil videre frem til 1. april.
Alle billetter købt via. Place2book vil blive refunderet hurtigst muligt. Hvis du har købet billetter via. Kontantsalg/dankort på bibliotekerne skal du henvende dig på et af kommunens biblioteker for at få dine penge tilbage
Har du nogle spørgsmål kan du henvende dig til klbbibliotek@kalundborg.dk
Med Venlig Hilsen
Kalundborg Biblioteker

Den nationale kamp bliver ofte fremstillet udelukkende som et sønderjysk kaffebord med fællessang fra den blå sangbog, opildnende taler og fantasifulde måder at drille preusserne på. Men der var også masser af interne stridigheder, der forstyrrede kampen - og overgreb fra det preussiske styre, der kunne stække både mod og kamplyst. At den nationale kamp var nødvendig var alle dansksindede enige om - og "Slesvigs land genvundet - det er kampens mål" var man vel også enige om?

Med udgangspunkt i Linda Lassens to romaner "Men sko må jeg ha' - om vandrelærerinden Henriette Gubi," (udk. 2014) og "Jens og Marie - en genforeningsroman" (udk. 10.10 2019) kommer Linda Lassen ind på forskellige aspekter af det arbejde der blev gjort for at bevare danskheden under fremmed herredømme. Strategierne ændredes, da håbet om en hurtig genforening brast, men det var heller ikke ligegyldigt, hvor i landsdelen, man boede. Henriette Gubi blev født i 1856. Hun var en velbegavet husmandspige fra Neder Jerstal. Velyndere sørgede for, at hun kom på højskole og på Zahles seminarium. Hun blev privatlærer forskellige steder, men efter 1888 hvor dansk blev forbudt som undervisningssprog, fik H.P. Hannsen den ide at sende vandrelærere ud og lære forældrene at undervise deres børn selv. Henriette tilbød sig straks hun hørte om projektet. Hun nåede at undervise mere end 300 børn og kom i mange forskellige hjem, inden hun døde alt for tidligt i 1894. I 1882 blev Jens Jessen som kun 28 årig redaktør af den skrantende Flensborg Avis. Han var lærersøn, vokset op i et nationalt konservativt miljø i en lille landsby i Vestslesvig. I 1884 mødte han Marie Fibiger, der kom fra et velhavende hjem på Frederiksberg. Ved deres første møde fandt Marie Jens Jessen lidt latterlig og "bondsk" men i 1887 blev de alligevel gift. Det var modsætninger, der mødtes, men kampen for at få hele Sønderjylland til Danmark var de fælles om. Jens Jessen stod på mange områder i opposition til H.P. Hanssen, der kom fra en indflydelsesrig bondeslægt på Sundeved og allerede som ung havde besluttet at uddanne sig til at blive fører i den nationale kamp. Uenighederne var af både personlig og politisk art, og påvirkede den nationale kamp - også efter Jessens død i 1906, hvor Marie Jessen sammen med de journalister Jessen havde uddannet, fra Flensborg Avis arbejdede videre for at få hele Slesvig med tilbage til Danmark. I 1918, sluttede 1. verdenskrig. Endelig var opfyldelsen af genforeningsønsket i sigte. Men hvor langt sydpå skulle grænsen gå? I hvert fald skulle Flensborg da med til Danmark.

I "Men sko må jeg ha' - Om vandrelærerinden Henriette Gubi" fortæller jeg set fra Henriette Gubis synsvinkel "vindernes" historie, om de dansksindede nordslesvigere og deres kamp. I "Jens og Marie - en genforeningsroman" er det "tabernes" historie, jeg fokuserer på. I løbet af aftenen serveres kaffe/ the og lidt sødt til tanden. Arrangeret i samarbejde med Svebølle Biblioteksgruppe


I samarbejde med
Facebook Twitter Instagram
 

 
Kalender

 
Kalender
0