Falling Kirke

Alrøvej 44, Falling, Odder

Søndag den 17. januar 2021, kl. 09-10.


Gudstjeneste

Gudstjeneste - Falling kirke (KSB)

Gudstjeneste v. Kåre Schelde Busk.