Events

   You are here

   Fra Sans Til Samling

   Dato: Lør. d. 10. november 2018, kl. 13-16.
   (Entré: 100.00 kr)

   Sted: Café Ingeborg -Knud Lavardcentret, Eksercerpladsen 3, Ringsted

   Om hjerne, krop, bevægelse, læring og ro. Samspillet mellem hjerne, krop og bevægelse er det dynamiske bindeled mellem den ydre og indre verden.

   Om hjerne, krop, bevægelse, læring og ro   Samspillet mellem hjerne, krop og bevægelse er det dynamiske bindeled mellem den ydre og indre verden. Processen fra sansning til motorisk handling involverer samtidig en række hjernefunktioner, der har stor betydning for læreprocesser.

   I foredraget giver Peter Thybo en guidet oplevelsestur på kryds og tværs i hjernens neurale netværk, og kommer også ind på hjernens arbejde i forhold til ADHD. Samtidig stilles der skarpt på læringsstile, især med fokus på kroppens og bevægelsens betydning for læring, og hvordan man gennem kroppen kan finde ro.

   Peter Thybo, er uddannet fysioterapeut, master i læreprocesser med speciale i kultur og læring, PD. i almen pædagogik og er den første fysioterapeut i Danmark som er specialis-tgodkendt af Danske Fysioterapeuter inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Har siden 2007 været ansat i Ikast-Brande Kommune som landets foreløbige eneste sundhedsinnovator og har mange års praksis-erfaring i arbejdet med vidt forskellige målgrupper. Har siden begyndelsen af 1990'erne været med til at udvikle og udbrede især salutogen sundheds-forskning, neuropædagogik samt teorier om motorik (Movement Science) i Danmark

   I 2013 med til at stifte tema-gruppen om mental sundhed/robusthed under Sund By Netværket der har 56 kommuner og to regioner som aktive medlemmer samt for-bindelse til WHO. Sidder i dag i formandskabet for gruppen.

   Peter Thybo har skrevet talrige fagartikler og anmelderoste lærebøger og er en flittigt brugt underviser og foredragsholder i ind- og udland. Har bl.a. skrevet Neuropædagogik - Hjerne, liv og læring. En grundbog i et salutogent perspek-tiv (Hans Reitzels Forlag, 2013) og Det Dobbelte KRAM - Et tværfagligt arbejdsgrunlag for mental sundhed, helbred og trivsel (Hans Reitzels Forlag, 2016).

   Læs mere om Peter Tyhbo

   www.peterthybo.dk
   Køb/bestil billet