Powered by www.kultunaut.dk
I samarbejde med www.kultunaut.dk

Arrangementer

   You are here

   Reading - "The Crime of Silence"

   Dato: Søn. d. 28. januar 2018
   Pris: (Fri entré)
   Tid: kl. 17
   Lokation: Byens hus, Stændertorvet 1, Roskilde
   WorldWideWords inviterer til en offentlig "reading" af "The Crime of Silence" - en teaterperformance baseret på den verdensberømte Bertrand Russel Tribunal der blev holdt i Roskilde i 1967.
   (in English below)

   WorldWideWords inviterer til en offentlig "reading" af "The Crime of Silence" - en teaterperformance baseret på den verdensberømte Bertrand Russel Tribunal der blev holdt i Roskilde i 1967.

   Hvornår: søndag d. 28 januar 2018, kl. 17-19
   Hvor: Under Gulvtæppet, Byens hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde.

   I 1967 blev Roskilde sat på verdenskortet da bl.a. de berømte franske forfattere Simone de Beauvoir og Jean-Paul Sartre, sammen med den svenske digter Sarah Lidman, den jugoslaviske modstandsmand, historikeren og doktoren Vladmir Dedijer og den tyrkiske parliamentariker Mehmet Ali Aybar deltog i den britiske filosof Bertrand Russell's Tribunal, hvor USA og deres allierede blev beskyldt for krigsforbrydelser i Vietnam. Og hvor resten af verden blev beskyldt for at have begået "The Crime of Silence" - ved at tie stille!

   Der kom vidner om disse krigsforbrydelser til Roskilde fra hele verden - franske videnskabsfolk, vietnamesiske bønder, japanske læger og mange, mange andre. Der var hobevis af journalister fra alle verdens aviser, og hundredvis af unge danskere, fra 14 til 30 år (mange fra Roskilde), deltog som frivillige.

   Der blev sagt mange stærke, og dybt skræmmende, ord i løbet af Tribunalet.

   "The Crime of Silence" er baseret på disse ord, men teaterperformancen er ikke bare et minde om en forfærdelig krig og en splittet verden for 50 år siden. Den spørger om der stadigvæk bliver begået lignende krigsforbrydelser i vores verden idag, og hvis vi er skyldige i "The Crime of Silence"?

   Til stede i Byens hus, er stykkets dramatiker og instruktør Peter Campbell Bensted samt skuespillere Al Agami, Samy Andersen, Bronwyn Loshak, Vera Maeder, Layla Torres Mollerup og Thomas Leth Rasmussen.

   OBS. Reading vil være på engelsk da det var hovedsproget under Tribunalet!! Diskussionen bagefter vil være på dansk og engelsk.

   Billetterne er gratis men skal bestilles her (først til møllen princip): wowiwo4000@hotmail.com

   Begrænset antal billetter.

   In English:

   WorldWideWords invites you to the first "reading" in public of "The Crime of Silence" - a theatre performance based on the world famous Bertrand Russel Tribunal held in Roskilde in 1967.

   When: Sunday, 28th January 2018 from 17-19
   Where: Under Gulvtæppet (Under the Carpet), Byens hus (The City house), Stændertorvet 1, 4000 Roskilde.

   In 1967 the eyes of the world were focused on Roskilde as the famous French writers Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre, along with the Swedish poet Sarah Lidman, the Yugoslav resistance fighter, historian and doctor Vladmir Dedijer, the Turkish parliamentarian Mehmet Ali Aybar and many others took their places at the British philosopher Bertrand Russell's Tribunal, where the United States and their Allies were accused of war crimes in Vietnam. And where the rest of the world was accused of committing "The Crime of Silence" - for not speaking out!

   Witnesses of the war crimes came to Roskilde from all over the world - French scientists, Vietnamese farmers, Japanese doctors and many, many others. There were journalists in attendance from all over the world, and hundreds of young Danes, aged from 14 to 30 years (many from Roskilde), participated as volunteers.

   Many powerful, and often profoundly frightening, words were spoken during the 14 days the Tribunal lasted.

   "The Crime of Silence" is based on these words, but the theatre performance is not just a reminder of a terrible war and a divided world of 50 years ago. It asks if there are similar war crimes being committed in our world today, and whether we too are guilty of "The Crime of Silence"?

   Dramatist and theatre director Peter Campbell Bensted will be present at the reading together with the actors Al Agami, Samy Andersen, Bronwyn Loshak, Vera Maeder, Layla Torres Mollerup and Thomas Leth Rasmussen.

   Please note the reading will be in the main language of the Tribunal - English. The discussions afterwards will be in Danish and English.

   The tickets are free but must be ordered here (on first come first served principle): wowiwo4000@hotmail.com

   Limited number of tickets available