Powered by www.kultunaut.dk
I samarbejde med www.kultunaut.dk

Arrangementer

   You are here

   Roskilde Folkeuniversitet: Moralfilosofi I

   Dato: Man. d. 10. september til man. d. 3. december 2018
   Pris: (Entré: Voksen 700 kr)
   Tid: kl. 14
   Lokation: Byens hus, Stændertorvet 1, Roskilde
   Arrangeret af: Roskilde Bibliotek.
   Roskilde Folkeuniversitet afholder en kursusrække om Moralfilosofi ved Martin Pasgaard. Kurset bliver afholdt ved Byens Hus i Roskilde fra 14.00-15.45.
   Etikkens store spørgsmål om grundlaget for godt og ondt og muligheden for et lykkeligt liv grundlægges hos de antikke filosoffer. Med Sokrates' berømte udsagn om, at "dyden kan læres" forbindes fornuft og indsigt med muligheden for gode handlinger og et godt liv. Denne dydsetik fortsættes af både Platon og Aristoteles, der begge forbinder viden og dannelse som forudsætning for det gode. Både skeptikerne, stoikerne (Epiktet, Seneca, Marcus Aurelius) og Epikur fokuserede på sjælefred og etikken drejer sig hos dem hovedsageligt om at finde vejen til "det gode liv". Med kristendommens indtog afløses langsomt antikkens idealer om sjælefred og venskab med de religiøst begrundede bud om næstekærlighed og det enkelte menneskes syndighed. Hvor før indsigt og fornuft var vejen til det gode og til lykken, er hos Augustin og Thomas Aquinas Guds nåde nødvendig. Endelig afløser renæssancens humanisme den kristne opfattelse af livet, og det enkelte individ bliver omdrejningspunkt for både muligheden for den gode og onde handling og for vejen til lykken.
   På kurset vil vi gennemgå filosoffernes bud på vejen til det gode liv, lykken og deres overvejelser over om vi har en fri vilje eller ej. Disse spørgsmål leder også til tanker om det ondes eksistens, onde handlinger og menneskets mulighed for at handle moralsk godt. Vi vil koncentrere os om de store toneangivende filosoffer, med udgangspunkt i tekster af Platon, Aristoteles, Seneca, Lukrets, Paulus, Augustin, Aquinas og Montaigne.

   Kursusrækken finder sted hver mandag fra 14.00-15.45 i Byens Hus. Der er derfor tale om følgende datoer: 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 29/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11 & 3/12.
   OBS den sidste dato, 3/12, er en reserve dato, hvis der skulle komme en aflysning undervejs i en af de første 10 seancer. Bemærk i øvrigt at de 10 seancer har "en pause" i rækken af datoer, den 15/10 og den 21/10, pga. planlagt ferie og Martins udrejse