Det sker

Fandt 1 resultat

  • Tor. 25. nov. 2021, kl. 18. Foredragsaften: Hvorfor gør vi, som vi gør? - Om liturgisk dannelse.
    Foredrag og debataften om gudstjenesten og dens liturgi med Ulla Thorbjørn Hansen og Stefan Lamhauge Hansen Ikke længe før coronaen lagde de fleste muligheder for at mødes ned, kom den sidste af rapporterne fra de tre udvalg, der var blevet nedsat af.

    Landets biskopper med henblik på at drøfte fremtidens gudstjeneste, dåb og nadver. Det, der skulle drøftes var, om gudstjeneste, dåb og nadver trængte til fornyelse i form og indhold, om sproget var forældet - ja, om det i det hele taget hører en svunden tid til at have en bestemt, autoriseret måde at fejre gudstjeneste på? Coronaen betød bl.a., at muligheden for at drøfte spørgsmålene rundt omkring i de lokale kirker blev noget amputeret. Det prøver vi at råde bod på med en foredrags- og debataften om gudstjenestens liturgi og salmesang. Aftenen er for alle, der har lyst til at vide mere. Mellem foredraget og den videre samtale serveres der lidt vin og ost