MENU
I samarbejde med kultunaut.dk og Lejre Kommune
FIND ARRANGEMENT
VÆLG KATEGORI
Musik Teater
Udstilling Natur
Film Idræt
Foredrag Børn
Andet
VÆLG PERIODE
Dag
Uge
Måned
Kirker

Allerslev Kirke
Lejrevej 25
4320 Lejre
www.o-a-p.dk

Allerslev Kirke består af et romansk kor og skib fra omkring år 1200 samt to sengotiske tilbygninger: sakristiet på kirkens nordside og tårnet i vest. Endelig er der et moderne våbenhus fra 1870'erne foran skibets syddør. Det romanske anlæg, hvis muretykkelser er noget større end sædvanlig (110-125 cm), er opført af grønsandskalk og frådsten. Kirken havde oprindelig fladt træloft, men fik omkring år 1400 krydshvælv. Tårnet, som er usædvanlig kraftigt bygget, kom til omkring år 1500.

Gershøj Kirke
Gershøjvej 116, Gershøj
4070 Kirke Hyllinge 
www.troweb.org

Den lille, rødkalkede Gershøj Kirke er den eneste af Danmarks kirker, som har en helligkilde. Efter reformationen overlevede helligkilden endda som valfartssted, og den blev brugt lagt op i 1800-tallet. Kilden ligger øst for Gershøj Kirke, og både kirken og kilden er indviet til St. Laurentius. Gershøj Kirke er oprindeligt bygget i romansk stil, og den har gotiske tilbygninger.

Gevninge Kirke
Kirke Alle 3, Gevninge
4000 Roskilde
www.hgk-kirker.dk

Gevninge Kirke er en lille, hvidkalket, teglhængt bygning fra omkring år 1100.  Kernen i kirken er skib og kor, der i 1300-tallet fik sine hvælvinger. Så sent som i forrige århundrede kom toptinden og fortinderne på hver tårngavl til. Våbenhuset, der også er gotisk, er sikkert opført samtidig med tårnet. Den smukke indgangsdør til kirken stammer fra 1600-tallet. Den har vandrette egeplanker med store håndsmedede søm naglet til lodretgående planker. I kirkerummet er al inventar ren empire, indsat i 1806.

Glim Kirke
Glimvej 2, Glim
4000 Roskilde 
www.glimkirke.dk

Glim kirke er en typisk dansk landsbykirke, der ligesom de fleste middelalderkirker i Danmark er blevet bygget om og bygget større. Derved har den ændret karakter fra den oprindelse mindre romanske kirke til den nuværende gotisk prægede bygning.

Glim kirkes særpræg er ikke mindst det smukke træskærerarbejde i barokstil, som primært er skabt af snedkermesteren fra Roskilde, Caspar Lubbeke, i midten af 1600–tallet.

Herslev Kirke
Herslev Bygade 8, Herslev
4000 Roskilde
www.hgk-kirker.dk

Herslev Kirke er en stor landsbykirke, der er bygget mellem 1050 og 1250. Den er bygget på et gammelt offersted fra middelalderen. Kirken er blevet udvidet flere gange. Særligt ved kirken er blandt andet indgangsdøren i egetræ fra 1652 fra Casper Lubbekes værksted i Roskilde. Også et sengotisk Kristoforus-kalkmaleri over døren ind til våbenhuset samt romanske kalkmalerier i loftsbuerne er værd at fremhæve.

Hvalsø Kirke
Hovedgaden 17 B
4330 Hvalsø
www.hvalsoe-kirke.dk

Hvalsø Kirke er oprindeligt en romansk kirke med mange gotiske tilbygninger. Kirkens altertavle, prædikestol og lydhimmel er fra 1600-tallet, og disse samt de gamle gavle fra herskabsstolene er udført på Casper Lubbekes værksted i Roskilde. I kirken findes også en Mariafigur fra 1400-tallet. Den blev fundet nedgravet på kirkegården, og den stammer formentligt fra katolsk tid.

Kirke Hyllinge Kirke
Kirkevej 56
4070 Kirke Hyllinge
www.troweb.org

Kirke Hyllinge Kirke er en herskabskirke, og den formodes at være opført af Hvideslægtens medlemmer. Kirken ligger på en banke uden for byen, og det siges, at den blev flyttet derud af en trold. Om det er sandt, vides ikke. Men det er et faktum, at de romanske kalkmalerier, der kan ses i triumfbuen, er malet af det såkaldte ”byzantinsk inspirerede værksted”, formentligt omkring 1125. Dermed er det nogle af Danmarks ældste kalkmalerier.

Kirke Saaby Kirke
Bogøvej 8 A
4060 Kirke Såby 
http://www.saabykisserup.dk

Kirke Saaby Kirke var oprindeligt en trækirke, som blev erstattet af en stenkirke i 1100-tallet. Siden da er der sket mange ændringer og tilbygninger. I 1967-68 blev kirken restaureret, og kirkens kalkmalerier blev afdækket. Våbenhusets sengotiske kalkmalerier forestiller blandt andet en dommedagsscene samt en beretning om Den Hellige Katharina.

Kirke Sonnerup Kirke
Englerupvej 78, Kr. Sonnerup
4060 Kirke Såby
www.troweb.org

Kirke Sonnerup Kirke stammer sandsynligvis fra før 1150. Den har fine bygningsdetaljer, og det er en stormandsbygget kirke – måske en Hvide-kirke. Noget helt særligt ved kirken er dens romanske granitdøbefont, idet den er firkantet og hugget i et stykke. Den er ikke specielt elegant, for de sjællandske stenhuggere blev aldrig så gode til at omgås granit som deres jyske kolleger.

Kisserup Kirke
Aggerupvej 13, Kisserup
4330 Hvalsø
http://www.saabykisserup.dk

Kisserup Kirke er indvendig en meget enkel og lys kirke. Den blev opført i 11-1200-tallet, men er blevet ændret mange gange sidenhen. Kirkens egen beskrivelse er en god vejledning til at gå på opdagelse i og uden for kirken. Med lidt fantasi er der rig mulighed for at blive ført tilbage i tiden og forestille sig de forskellige forandringer, kirken er gået igennem.

Kornerup Kirke
Ravnshøjvej 7 B, Kornerup
4000 Roskilde
www.hgk-kirker.dk

Kornerup Kirke er Danmarks næstmindste kirke – og tilmed den mindste kirke med spir. Kirken stammer formentligt fra slutningen af 1100-tallet, mens spiret kendes tilbage fra 1600-tallet. Det er blevet fornyet tre gange – det seneste er fra nyere tid. Dette gælder ligeledes kalkmalerierne i kirken. Derimod er billedskærerarbejderne langt ældre – nogle endda fra omkring år 1200.

Lyndby Kirke

Østergade 30, Lyndby
4070 Kirke Hyllinge
www.troweb.org

Lyndby Kirke er en usædvanlig stor kirke til et forholdsvist lille sogn. Det skyldes muligvis, at lokaliteten kan have været en gunstig ladeplads. Kirkens ældste inventar er en romansk døbefont, mens altertavlen er moderat barok. Særligt benævnelsesværdigt er den sengotiske alterbordsforside fra ca. 1510. Den forestiller kongernes tilbedelse, mens rammen er dekoreret med tekstilmotiver.

Osted Kirke
Byvejen 28 A, Osted
4000 Roskilde
www.o-a-p.dk

Osted Kirke består af et romansk kor og skib fra ca. år 1200, en gotisk vestforlængelse fra ca. år 1400, et sengotisk tårn fra ca. år 1500 og et nygotisk våbenhus fra ca. 1870. Byggematerialet er rå, delvis kløvede kampesten, som er dækket af et tyndt pudslag, så man kan følge murværkets spil. I 1300-tallet blev der indsat hvælv i skib og kor. Senere udvidede man kirken mod vest, hvilket sammen med tilføjelsen af tårnet gør, at Osted kirke er temmelig langstrakt (ca. 30 meter).

Rorup Kirke

Rorupvej 15, Rorup
4320 Lejre
www.glimkirke.dk

Rorup Kirke ligger markant på en bakke i den nordvestlige ende af sognebyen. Kirkens skib er fra 1100-tallet, og det er bygget af kampesten med kridtstenskvadre omkring døre og vinduer. Kirken blev udvidet og ombygget i senmiddelalderen. Alterbordspanelet på alterbordet har en usædvanlig figursammensætning: Den opstandne Kristus står med sejrsfanen. På hans ene side står apostlen Peter med nøglerne til himlen, og på hans anden side ses Johannes med en kalk med giftslange. 

Rye Kirke

Ejbyvej 12, Rye
4060 Kirke Såby
www.troweb.org

Rye Kirke er med meget stor sandsynelighed bygget af Hvideslægten, muligvis af Skjalm Hvides sønnesøn Sune Ebbesen. Det alt overskyggende værk i kirken er et kalkmaleri af den himmeltroende domini. Her er Jesus omgivet af de firevangelistsymboler og en række menneskefigurer, hvoraf nogle formentligt forestiller Maria og nogle af apostlene.

 

 

Sæby Kirke
Hornsherredvej 436, Sæby
4070 Kirke Hyllinge
www.troweb.org

Sæby Kirke stammer oprindeligt fra 1100-tallet, men de nuværende, synlige dele af kirken er fra 1824, hvor kirken gennemgik en omfattende restaurering. Kirken har et enestående guldalderinventar. Forbilledet for Sæby Kirke var genopførelsen af Københavns Domkirke, men arkitekturen i Sæby Kirke er ikke rent klassicistisk. Tværtimod er en række stilretninger, der var dominerende i begyndelsen af 1800-tallet, blandet sammen.

Særløse Kirke
Særløsevej 2
4330 Hvalsø
www.hvalsoe-kirke.dk

Særløse Kirke er en romansk kirke fra 1100-tallet, mens koret er bygget til i 1400-tallet. Også hvælvet i skibet, kirketårnet og våbenhuset er kommet til sidenhen. Kirken har fine detaljer såsom en altertavle i træskærerarbejde, en døbefont i granit og en gammel pengeblok.

 

 

 


Kalenderen er lavet i samarbejde med Kultunaut.dk

Admin