MENU
I samarbejde med kultunaut.dk og Lejre Kommune
FIND ARRANGEMENT
VÆLG KATEGORI
Musik Teater
Udstilling Natur
Film Idræt
Foredrag Børn
Andet
VÆLG PERIODE
Dag
Uge
Måned
Aftenskoler og musikskole

DOF Bramsnæs Aftenskole
Præstholmvej 4, Ejby
4070 Kirke Hyllinge
www.dof-bramsnaes.dk

DOF Bramsnæs Aftenskole tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningsloven. Aftenskolens kurser spænder fra blomsterdekoration, kreative fag, sang og musik til mere praktiske fag, sprog, litteratur og IT.

FOF Midtsjælland
Algade 31, 1 th.
4000 Roskilde
www.fof.dk/AfdelingForside.aspx?enhed=30

FOF Midtsjælland dækker områderne Roskilde, Ringsted, Lejre og Holbæk. FOF’s formål er, gennem en fastholdelse af og fordybelse i den kristelig-humanistiske kulturtradition at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirke til at dygtiggøre den enkelte til et rigere menneske- og samfundsliv. FOF Midtsjælland har et vidtfavnende kursus- og foredragsprogram.

FOF Hvalsø
Ellemosen 5
4330 Hvalsø
www.fof.dk/AfdelingForside.aspx?enhed=47

FOF Hvalsø arrangerer foredrag, udflugter og har kurser i kreative fag, krop og bevægelse, kulinariske fristelser og mountainbike.

Lejre Ungdomsskole
Sandbechs Allé 1A
4330 Hvalsø
www.lejreungdomsskole.dk

Lejre Ungdomsskole tilbyder en aktiv og udfordrende fritid for alle 13-18-årige i Lejre Kommune. Ungdomsskolens formål er at skabe udfordringer og plads til alle. I fællesskab med andre ungdomsskoler og klubber arrangører Lejre Ungdomsskole blandt andet havkajakkurser, rollespilsweekender, udlandsrejser og meget mere.

L.H.F. Aftenskole
www.lhf.husflid.dk/forsiden.aspx

L.H.F er en aftenskole, der afholder kurser og arrangementer inden for kreative fag såsom syning, pileflet, vævning og blomsterbinding.  L.H.F. tilbyder også gotvedgymnastik og afspænding.

LOF Lejre
Øreholmvej 1B, Lyndby
4070 Kirke Hyllinge
http://lejre.lof.dk/

LOF Lejre har et bredt kursus- og arrangementstilbud inden for sprog og litteratur, mad, krop og bevægelse, sang og musik, personlig udvikling, kreativ fritid og friluftsliv.

Lejre Musikskole
Skolevej 12, 1
4330 Hvalsø
www.lejre.dk/lejremusikskole

Lejre Musikskole er en kommunal musikskole, som tilbyder sammenspils- og soloundervisning for børn og unge i alderen 0 til 25 år. Foruden undervisning afholder Lejre Musikskole årligt flere arrangementer, især koncerter med eleverne eller musikere udefra.Kalenderen er lavet i samarbejde med Kultunaut.dk

Admin