Sonning-Fonden
Af Kjeld Roesgaard  man. 25. feb. 2013

Sonning-Fonden støtter almennyttige kulturelle formål, og især

  • restaurering eller genopbygning af historiske bygninger og 
  • musikformål, herunder musikalske projekter og initiativer inden for forskning og formidling, der tilfører det danske musikliv nye impulser.

Fonden giver særlig prioritet til formål, der har vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side.

Begivenheder/projekter, der er afholdt inden 15. juni, vil ikke komme i betragtning til støtte.

Fonden kan søges fra 1. januar til 2. april i 2013 og bevillingerne uddeles i juni måned.

Sonning-Fonden uddeler i øvrigt hvert andet år Sonningprisen på 1 mio. kr. til en person, der “skønnes at have udført et fortjenstfuldt arbejde til gavn for den europæiske kultur”.

Léonie Sonnings Musikfond er en anden fond, der ikke kan søges. Den uddeler en årlig musikpris samt stipendier til unge musikere, komponister, sangere eller dirigenter.

Frister
slut marts/ start april. 

Bevillinger
Sonning-Fonden uddelte i 2012 godt 2,0 mio. kr. :

• Kr. 900.000 til 6 ansøgninger vedrørende bygningsformål
• Kr. 666.000 til 23 ansøgninger vedrørende musikformål
• Kr. 434.000 til 9 ansøgninger vedrørende almene formål

web
sonning-fonden.ku.dk

Eksempler på donationer

Historien om en mor

Orth orglet

Swop festival

Kvinderegensen