I samarbejde med www.kultunaut.dk

Lån en vej eller plads

Online ansøgning

Her kan du søge om tilladelse til at bruge veje, pladser og parker til arrangementer på områder, som kommunen ejer eller har råderet over.

Når du har udfyldt ansøgningen vil du modtage svar indenfor 14 dage. Vi kontakter dig, hvis vi har brug for flere oplysninger, pladsen allerede er booket eller hvis pladsen ikke tilhører kommunen. Husk at du som eventmager er ansvarlig for selv at søge tilladelse fra alle de myndigheder, som er aktuelle ved din aktivitet. Brug eventuel tjeklisten.

Arrangementets navn


GenreAnden Genre

Kontaktinformation

Forening eller firma
Evt. CVR-nummer
Ansvarlig
E-mail
Adresse
Postnummer
By
Telefon

Tidspunkt for arrangementet

Dato: 
 Fra:
Til:
Gentagelse:  Ingen Periode Dagligt Ugentligt Månedligt

Angiv om arealet skal reserveres før eller efter selve arrangementet.
Antal timer før:  Antal timer efter: 

Hvor foregår det
flere adresser

Forventet deltagerantal

Opsættes der plakater langs vejene?
Serveres alkohol frem til kl. 24?
Lejlighedsbevilling frem til kl. 24 behandles af Politiet.
Sagsbehandlingstid ca. 14 dage. Se www.politi.dk
Serveres alkohol efter kl. 24?
Lejlighedsbevilling efter kl. 24 behandles af Politiet og bevillingsmyndigheden.
Sagsbehandlingstid ca. 60 dage. Se www.politi.dk
Er der vejafspærringer?
Vejafspærring behandles af Vejmyndigheden, politiet.
Sagsbehandlingstid ca. 60 dage. Se www.politi.dk
Bygges der telte, scener eller andre kontruktioner?
Telte, scener og konstruktioner behandles af Bygningsmyndigheden.
Sagsbehandlingstid ca. 30 dage. Se www.bygogmiljoe.dk
Fylder dit event et større omåde?
Hvis det samlede areal er over 1.000 m², skal der søges godkendelse af pladsfordelingsplanen via www.bygogmiljø.dk
Med ansøgningen skal du sende en tegning der viser, hvordan du indretter området.
Vil der være støj eller musik?
Støj og musik behandles af Miljømyndigheden.
Sagsbehandlingstid ca. 30 dage. Kontakt tms@gribskov.dk.
Vil der være ekstra affald?

Materiel der opstilles i forbindelse med arrangementet


Øvrige bemærkninger til kommunen som grundejer


vedlæg dokumenter

Jeg har læst og accepteret retningslinjer for udendørsarrangementer.

Vis arrangementet i den offentlige kalender, KultuNaut mv.


Arrangørens navn samt telefonnummer


Kort beskrivelse af arrangementet
Teksten benyttes desuden til KultuNaut og kommunens aktivitetskalender 'Det sker i Gribskov'


OBS: Du modtager en e-mail med booking-nummer, når din ansøgning er sendt korrekt afsted. Det er din kvittering. Husk at gemme den til senere brug.