Krengerup Slot

Krengerupvej 96
5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 10 39
Stedets hjemmeside

Det kulturhistoriske museum er i hovedbygningen.