Vissenbjerg Skole

Søndersøvej 14
5492 Vissenbjerg
Tlf. 64 74 79 40
Stedets hjemmeside