Kalender

Dato

Kategori


Søg i kategori
Indtast nyt arrangement Ret info
Sidst rettet
27/9 2011
Kristrup Sognegård
Ørneborgvej 5
8960 Randers SØ
Tlf: 8641 3358

Yderligere information: Hjemmeside
GPS-info: Lat 56.4463, Lon 10.0641


Viser 12 events fra/efter 15. okt. 2019

22. Okt Foredrag

I krig og kærlighed - blade af en sønderjydes dagbog

Tirsdag den 22. oktober 2019, kl. 10.30-13.30.
Kristrup Sognegård,
Ørneborgvej 5, Randers SØ
Ved pastor emeritus Jens Jørgen Refshauge..

Hvad gør det ved et menneske at vokse op i et besat Sønderjylland? Og hvad gør det ved et menneske at blive tvunget til at gå i krig for besættelsesmagten? Med ét døgns varsel blev min farfar indkaldt og tvunget til at arbejde som tysk soldat alle fire år under 1.verdenskrig.
Foredraget handler om de begivenheder, der kom til at præge hans og hans families liv. Hvad bar dem igennem savnet og smerten? Hvordan reagerede børnene? Dagbøgerne og de man-ge hundrede breve, som han omhyggeligt skrev, giver et enestående indblik i dagligdagen ved fronten. De er fulde af ensomhed og længsel, men også håb og trøst. Og først og fremmest hans kærlighed til sin familie og hans tanker om krig og kærlighed og Gud.
Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet
Vis kort
5. Nov Foredrag

Frida Kahlo - en unik maler

Tirsdag den 5. november 2019, kl. 10.30-13.30.
Pris: (Entré: 80 kr)
Kristrup Sognegård,
Ørneborgvej 5, Randers SØ
Ved foredragsholder og skribent Anne Valbjørn Odgaard..

Her sættes fokus på den internationalt kendte mexicanske maler Frida Kahlo og hendes fan-tastiske kunst, der er kendetegnet ved kraftige farver, som regel med en stærk (ofte surrealistisk) symbolik. I sine malerier trækker Frida Kahlo ofte på mexicansk kultur og på kvinders erfaringer med fødsel, smerte og kærlighed. Kunsten bliver set i sammenhæng med malerens begivenhedsrige og barske liv, der bl.a. involverede en slem trafikulykke, et stormfuldt ægteskab med maleren Diego Rivera og en affære med kommunisten Lev Trotskij. Foredraget er ledsaget af mange fotos af Frida Kahlos stærke billeder
Vis kort
14. Nov Møder

Menighedsrådsmøde

Torsdag den 14. november 2019, kl. 18.30-21.30.
Kristrup Sognegård,
Ørneborgvej 5, Randers SØ
Vis kort
19. Nov Foredrag

Brug og misbrug af historien i Danmark

Tirsdag den 19. november 2019, kl. 10.30-13.30.
Pris: (Entré: 80 kr)
Kristrup Sognegård,
Ørneborgvej 5, Randers SØ
Ved Seniorforsker på Grundtvig Centret Aarhus Universitet Lone Kølle Martinsen..

Hvordan kan det være, at vi kan have så divergerende opfattelser af historien? Vi ved, at ene-vælden blev afskaffet i 1849, at parlamentarismen blev indført i 1901, at danske kvinder fik stemmeret i 1915, at danskerne stemte ja til EF i 1972. Men hvordan disse begivenheder skal tolkes og udlægges, er der stor uenighed om. Det samme gælder historiske personer. For eksempel er Grundtvig blevet brugt i politisk øjemed på både højre- og venstrefløjen, men hvor hørte han hjemme? Kan vi stole på historien? Foredraget vil komme ind på, hvordan al historieskrivning afhænger af de øjne, der ser, og den pen, der skriver.
Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet
Vis kort
5. Dec Møder

Adventsmøde i Kristrup Sognegård

Torsdag den 5. december 2019, kl. 19.30.
Kristrup Sognegård,
Ørneborgvej 5, Randers SØ
Adventstale, kaffebord og fællessang. Mødet arrangeret sammen med Kristrup Sogn..
Vis kort
7. Jan Foredrag

Det forunderlige univers

Tirsdag den 7. januar 2020, kl. 10.30-13.30.
Pris: (Entré: 80 kr)
Kristrup Sognegård,
Ørneborgvej 5, Randers SØ
Ved professor og astronom ved Aarhus Universitet Hans Kjeldsen..

Nysgerrighed og fascination har altid været væsentlige drivkræfter bag vores trang til at undersøge naturen i et forsøg på at forstå sammenhængene i den verden, som omgiver os. Selv i dag rummer universet et utal af spændende gåder - både løste og uløste. Foredraget vil komme ind på, hvad vi finder derude blandt stjernerne og blandt andet omtale Big Bang, solsystemet og søgning efter planeter omkring andre stjerner. I foredraget vil også indgå en diskussion af, hvordan naturvidenskab undersøger verden, og hvilke typer af spørgsmål og svar naturvidenskaben rummer. Foredraget vil blive illustreret med en serie af billeder fra det forunderlige univers.
Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet
Vis kort
21. Jan Foredrag

På grænsen mellem land og vand - om friserne ved Vadehavet

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 10.30-13.30.
Pris: (Entré: 80 kr)
Kristrup Sognegård,
Ørneborgvej 5, Randers SØ
Ved geolog og rejseleder Inga Kofoed Andersen..

Friserne bor ved Nordsøen - og lever på havets præmisser med alt, hvad det indebærer af risiko for stormflod. Op gennem historien har friserne også skullet forsvare sig mod vikinger, romere, hollændere, spanske tropper og meget mere. Hør om kultur, natur og historie, når den berejste geolog, Inga Kofoed Andersen, viser billeder og fortæller om et næsten glemt folkeslag, der er bosat en dagsrejse fra Kristrup i ydmyge egne af Holland, Tyskland og Danmark.
Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet
Vis kort
4. Feb Foredrag

At bo med flygtninge - integration i en landsby

Tirsdag den 4. februar 2020, kl. 10.30-13.30.
Pris: (Entré: 80 kr)
Kristrup Sognegård,
Ørneborgvej 5, Randers SØ
Ved forfatter Torben Kragh Jensen..

Jeg bor i landsbyen Vindinge ved Nyborg i den gamle skole, og her har kommunen lejet syv klubværelser til flygtninge siden sommeren 2015. Hvordan er hverdagen, og hvilke skæbner møder man, når man åbner sit hus for flygtninge? Hvordan modtager landsbyen de nye indbyggere? Hvordan er samarbejdet med kommunen, og hvordan kommer flygtningene videre? Hvordan reagerer pressen, både den lokale og den landsdækkende, og hvad har det betydet for vores liv? Foredraget lægger ikke op til en generel debat om flygtningepolitik, men handler mere om hvad der sker med os gamle beboere og de nye tilflyttere, når vi mødes menneske til menneske. Det handler også om, hvordan man tackler den naturlige skepsis, som folk kan have, når man møder det ukendte, og hvordan den ændrer sig, når det ikke længere er et abstrakt flygtningebegreb, man skal forholde sig til, men en konkret person der hedder Mohammad, Marouf eller Huruy.
Debatskabende arrangement
Vis kort
18. Feb Foredrag

Kalø, slottet og godset i 700 år

Tirsdag den 18. februar 2020, kl. 10.30-13.30.
Pris: (Entré: 80 kr)
Kristrup Sognegård,
Ørneborgvej 5, Randers SØ
Ved cand.mag. og tidligere borgmester Vilfred Friborg Hansen..

Foredraget vil, som titlen antyder, handle både om Kalø Slot, der i dag er blevet til Kalø Slotsruin, og Kalø Gods, hvis karakteristiske bindingsværksbygninger ligger lige øst for Rønde. Foredragsholderen udgav bogen om Kalø med samme titel som foredraget i 2013, hvor det var 700 år siden, kong Erik Menved bød Kaløborgen bygget. I de 700 år har Kalø haft en omskiftelig tilværelse, i de første 350 år som kongeligt slot under skiftende lensmænd og derefter som privat gods, først under slægten Reventlow og fra 1824 under den holstenske slægt Jenisch. Efter besættelsen blev Kalø konfiskeret af staten som tysk ejendom, en beslutning, der endnu er omstridt, men efter den sidste diskussion om Kaløs skæbne i 1990 står det fast, at Kalø ejes af den danske stat, og takket være Jenisch-familien er hele Kaløs unikke herregårdslandskab bevaret og kunne derfor ganske naturligt glide ind i Nationalpark Mols Bjerge, da nationalparken oprettedes i 2009.
Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet
Vis kort
3. Mar Foredrag

Jesu liv som krimi

Tirsdag den 3. marts 2020, kl. 10.30-13.30.
Pris: (Entré: 80 kr)
Kristrup Sognegård,
Ørneborgvej 5, Randers SØ
Ved lektor Kasper Bro Larsen..

Historien om Jesu liv er en kriminalgåde af verdenshistoriske dimensioner. Men hvem var den historiske Jesus? Bibelforskningen har været på jagt efter svaret i 200 år. Og forslagene er mangfoldige: en politisk revolutionær, en hippiefilosof, en jødisk freelance-rabbi, en bondeprofet eller en healer-charlatan. Foredraget vil tegne en skitse af den historiske Jesus og give et bud på, hvorfor romerne endte med at henrette ham. Foredraget bygger på forfatterens bog Jesus i Aarhus Universitetsforlags serie med Tænkepauser
Vis kort