Indtast nyt arrangement Ret info
Sidst rettet
7/1 2015
Alderslyst, Mariehøj og Silkeborg sogne
Tulipanvej 15
8600 Silkeborg

GPS-info: Lat 56.1817, Lon 9.55436


Viser 5 events fra/efter 19. sep. 2020

23 Sep Møder

Kirkehøjskole i Silkeborg

Onsdag den 23. september 2020, kl. 10-12.15.
Pris: (Entré: 50 kr)
Arrangør: Alderslyst, Mariehøj og Silkeborg sogne. Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
Ritual - at vi tør v. Liselotte Hornemann Kragh, teolog og forfatter..

Ritualer kan, i det store og i det små, være en måde at indramme vores små liv i en større fortælling. Uanset om vi magter eller ikke magter livet, kan ritualer skabe luft og rum for det, som vi måske ellers forbigår eller glemmer. I det rituelle rum kan vi i fællesskab både samle mod til at kunne magte vore liv - og turde stå sammen i solidaritet i vores uundgåelige magtesløshed og sårbarhed - en magtesløshed og sårbarhed vi også er blevet mindet om her under coronakrisen
Vis kort
7 Okt Møder

Kirkehøjskole i Silkeborg

Onsdag den 7. oktober 2020, kl. 10-12.15.
Pris: (Entré: 50 kr)
Arrangør: Alderslyst, Mariehøj og Silkeborg sogne. Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
SKAM v. Carsten Stage, forsker ved Aarhus Universitet og forfatter til bogen SKAM (Tænkepause)..

Skam gør os ilde tilpas. Så snart vi føler os negativt bedømt, pibler sveden frem, rødmen stiger op i kinderne, og vi kigger febrilsk efter et musehul at krybe i. Heldigvis ser andre mennesker os ikke nødvendigvis sådan, som vi frygter. Alligevel er der ifølge Carsten Stage, blufærdig skamforsker ved Aarhus Universitet, ingen grund til at bide hovedet af al skam. Skam kan være en konstruktiv kilde til selvrefleksion og endda til politisk mobilisering. For uden nogen skam i livet ville vi slet ikke kunne finde ud af at leve sammen
Vis kort
21 Okt Møder

Kirkehøjskole i Silkeborg

Onsdag den 21. oktober 2020, kl. 10-12.15.
Pris: (Entré: 50 kr)
Arrangør: Alderslyst, Mariehøj og Silkeborg sogne. Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
Billedsprog i nye salmer v. Lisbeth Smedegaard Andersen salmedigter, forfatter og præst..

Nye salmer udspringer af forholdet mellem tradition og fornyelse. Vores verden har forandret sig siden Kingos, Brorsons og Grundtvigs tid. Samfundet er gået fra enevælde til demokrati, og befolkningen har i stor grad flyttet sig fra land til by. Men selvom vi har en anden baggrund, så stiller mennesker stadig spørgsmål om troen og meningen med det hele, og ligesom en præst igen og igen må forsøge at fortolke evangeliet, sådan må også en salmedigter forsøge at finde det billedsprog, der kan give liv til en nutidig tolkning af evangeliet, så folk kan synge med på en salme og føle, at det er udtryk for deres tro, håb og bøn. Vi skal synge nogle af Lisbeth Smedegaard Andersens salmer og høre om de tanker, hun gør sig som moderne salmedigter
Vis kort
4 Nov Møder

Kirkehøjskole i Silkeborg

Onsdag den 4. november 2020, kl. 10-12.15.
Pris: (Entré: 50 kr)
Arrangør: Alderslyst, Mariehøj og Silkeborg sogne. Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
Indenfor og udenfor murene - om kvindelivet i det Vestlige Afghanistan, v. Melaine Christensen: Jordemoder og billedkunstner..

En beretning hvor vi kommer helt ind under huden på kvindernes liv og traditioner i det vestlige Afghanistan.

Formidlet i levende ord og billeder af Melaine Christensen, som har arbejdet godt 1 ½ år som jordemoder i Afghanistan plus efterfølgende rejser dertil.

Kan kvinder træffe egne valg? Kan kvinder sætte egne grænser? Hvilke ønsker har kvinderne til livet?

I foredraget sætter Melaine fokus på tradition over for modernitet, og vigtigheden af, at vi i vores globaliserede verden, bygger bro mellem kulturer. At vi forsøger at forstå andres kvinders vilkår, for derigennem at finde forståelse og respekt for hinanden
Vis kort
18 Nov Møder

Kirkehøjskole i Silkeborg

Onsdag den 18. november 2020, kl. 10-12.15.
Pris: (Entré: 50 kr)
Arrangør: Alderslyst, Mariehøj og Silkeborg sogne. Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
Glæder og dramaer i den kirkelige genforening i 1920, v. Martin Schwarz Lausten, dr. theol, tidl. professor ved København Universitet, forfatter..

Ved genforeningen skulle den nordslesvigske kirke, som i næsten 60 år havde været tysk, blive en del af den danske folkekirke i det nye Sønderjylland. Hvordan kunne det lade sig gøre? Hvad skulle man stille op med de tyskuddannede præster og med de forskelle, der var i kirkelige skikke og menighedsliv?Det er nogle af de spørgsmål, som omtales i foredraget. Som en gennemgående figur omtales den tyskuddannede teolog Martin Schwarz, som gjorde denne rejse med. Først tysk præst, så dansk folkekirkepræst.

Foredragsholderener i øvrigt barnebarn af Martin Schwarz. Hans bog "Den kirkelige genforening i 1920 og grænselandspræsten Martin Schwarz" er netop udkommet på Kristeligt Dagblads forlag
Vis kort