Dato

Museer


Viser 592 events mellem 21. okt. og 19. nov. 2021

Gudstjeneste på Toftebo
21 Okt Gudstjeneste

Gudstjeneste på Toftebo

Torsdag den 21. oktober 2021, kl. 10-11.30.

Toftebo Aktivitetscenter, Elmegade 32, Hammerum, Herning
Vis kort
Gudstjeneste på Kildehøj
21 Okt Gudstjeneste

Gudstjeneste på Kildehøj

Torsdag den 21. oktober 2021, kl. 10.15.

Hjemmeside: Se hjemmeside
Plejecenter Kildehøj, Bjørnkærvej 1, Vildbjerg
Vis kort
Plejehjemsgudstjeneste Rolighedsparken
21 Okt Gudstjeneste

Plejehjemsgudstjeneste Rolighedsparken

Torsdag den 21. oktober 2021, kl. 10.30-11.30.

Rolighedsparken, Rolighedsvej 1, Ikast
Vis kort
Gudstjeneste
21 Okt Gudstjeneste

Gudstjeneste "Hav-Fjord"

Torsdag den 21. oktober 2021, kl. 15.

Plejehjemmet "Hav-Fjord", Vesterhavsgade 164, Thyborøn
Vis kort
21 s. e. Trinitatis Gudstjeneste Skærlund kirke
24 Okt Gudstjeneste

21 s. e. Trinitatis Gudstjeneste Skærlund kirke

Søndag den 24. oktober 2021, kl. 08.30.

Hjemmeside: Se hjemmeside
Skærlund Kirke, Skærlund Kirkevej 1, Brande
Vis kort
Gudstjeneste
24 Okt Gudstjeneste

Gudstjeneste

Søndag den 24. oktober 2021, kl. 08.30.

Engesvang Kirke, Karupvej 2, Engesvang
Vis kort
Gudstjeneste - Nøvling kirke - 30-min-gudstj. uden nadver
24 Okt Gudstjeneste

Gudstjeneste - Nøvling kirke - 30-min-gudstj. uden nadver

Søndag den 24. oktober 2021, kl. 08.30.

Hjemmeside: Se hjemmeside
Nøvling Kirke, Bakken 14, Vildbjerg
21. søndag efter trinitatis 24-10-2021 Tekstrække: Første række Denne hellige lektie skrives i Anden Kongebog: Aramæerkongens hærfører Na'aman nød stor respekt og var meget anset hos sin herre, for ved ham havde Herren givet Aram sejr..

Men manden var blevet spedalsk. Engang havde aramæerne på et strejftogt bortført en lille pige fra Israel, og hun var blevet tjenestepige for Na'amans hustru. Hun sagde til sin frue: »Gid min herre kunne komme til profeten i Samaria. Han skulle nok befri ham for hans spedalskhed!« Na'aman gik til sin herre og fortalte ham, at pigen fra Israel havde sagt sådan og sådan, og Arams konge sagde: »Tag af sted! Jeg sender et brev med til Israels konge.« Så tog Na'aman af sted, og han tog ti talenter sølv og seks tusind guldstykker med sig, desuden ti sæt festklæder. Så kom Na'aman med heste og vogn og gjorde holdt for døren til Elisas hus. Elisa sendte et bud ud til ham med den besked: »Gå hen og bad dig syv gange i Jordan, så bliver din krop rask, og du bliver ren.« Men Na'aman blev vred og tog af sted. Han sagde: »Jeg tænkte, at han selv ville være kommet ud og have stillet sig op og påkaldt Herren sin Guds navn og ville have svinget sin hånd over det syge sted, så spedalskheden var forsvundet. Er Damaskus' floder, Abana og Parpar, ikke bedre end alle vandløb i Israel? Kunne jeg ikke bade i dem og blive ren?« Så vendte han om og drog bort i vrede. Men hans tjenere kom hen til ham og sagde: »Fader, hvis profeten havde sagt noget svært til dig, ville du så ikke have gjort det? Så meget mere nu, da han blot har sagt: Bad dig, og bliv ren!« Så gik han ned og dyppede sig syv gange i Jordan, som gudsmanden havde sagt, og hans krop blev så rask som en lille drengs, og han blev ren. Derefter vendte Na'aman tilbage til gudsmanden med hele sit følge. Da han var kommet derhen og var trådt frem for ham, sagde han: »Nu ved jeg, at der ikke er nogen Gud på hele jorden undtagen i Israel. Tag nu imod en gave fra din tjener!« Anden Kongebog 5,1-5.9-15 Eller Denne hellige lektie skriver profeten Ezekiel: Herrens ord kom til mig: Hvad er det for et ordsprog, I bruger om Israels land: »Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder.« Så sandt jeg lever, siger Gud Herren: I skal ikke mere bruge dette ordsprog i Israel. Alle menneskers liv tilhører mig. Ezekiels Bog 18,1-4a Epistlen skriver apostlen Paulus til efeserne: I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. Efeserbrevet 6,10-17 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus kom nu atter til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilæa, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn; for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham: »Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke.« Den kongelige embedsmand svarede: »Herre, kom med derned, før mit barn dør.« Jesus sagde til ham: »Gå hjem, din søn lever.« Manden troede Jesus på hans ord og gik; og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede: »I går ved den syvende time forlod feberen ham.« Da forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt: »Din søn lever.« Og han og hele hans husstand kom til tro. Johannesevangeliet 4,46-53
Vis kort
Gudstjeneste
24 Okt Gudstjeneste

Gudstjeneste

Søndag den 24. oktober 2021, kl. 08.30-09.30.

Ikast Østre Kirke, Gl Skolevej 16, Ikast
Vis kort
Gudstjeneste: 21 s. e. trin
24 Okt Gudstjeneste

Gudstjeneste: 21 s. e. trin

Søndag den 24. oktober 2021, kl. 08.30-09.30 & 10-11.

Holstebro Kirke, Kirkepladsen 2, Holstebro
Vis kort
Gudstjeneste
24 Okt Gudstjeneste

Gudstjeneste

Søndag den 24. oktober 2021, kl. 08.45-09.45.

Hodsager Kirke, Hovedgaden 26, Aulum
Kirkekaffe. Ændring i forhold til kirkebladet: Leif Kjøller-Rasmussen har tjenesten..
Vis kort