Kalender Huskeliste
Kategorier

Udstillingen Ree-fleks


Udstillingen kredser om begrebet spejling. Der vises værker af 8 samtidskunstnere: Christina Augustesen, Renate Borgen, Hanne G. Grønlund, Hanne Helms og Hanne Nielsen Kjærsgaard, Ninna Bohn Pedersen, Mette Sandfær og Gitte Svendsen.

KUNSTPAKHUSET præsenterer udstillingen Ree-fleks hvor det tematiske omdrejningspunkt er begrebet spejling. Udstillingen præsenterer 8 samtidskunstnere der arbejder med forskellige medier og praksisser.
De kommer omkring en række emner og ideer, som hos den enkelte kunstner er selve bevæggrunden for at virke og for at udtrykke sig.

Det er vores sigte med udstillingen, der både spejler noget og spejles i hinanden og af omgivelserne, at vise vores meget forskellige måder at opfatte spejlinger på, ved at reflektere og inddrage dem i forskellige kunstneriske greb. Alle kunstnere har i udstillingen Ree-fleks arbejdet konkret med temaet spejlinger, hvorfor alle værker er nye, fortæller udstillingens tre kuratorer Renate Borgen, Hanne Helms og Hanne Nielsen Kjærsgaard.

Det er vores ambition at spejle forskellige følelser og begrebsverdener. Vi har arbejdet med både subjektet og objektet i denne proces, for derigennem at opnå Indsigt og genkendelighed. Vi har med hvert vores udgangspunkt søgt inspiration i naturen, byen, meditation og det levede liv for at beskrive dilemmaer i hurtighed, stemninger, magtbalancer, og tidens gang. På denne måde kommer gentagelse, misforståelse som agent for forståelse, tilpasning, forvrængning og relationer til udtryk i én stor rumlig refleksion. Alt sammen materialiseret i maleri på papir, lærred og mur samt tekstil, skulptur, installation og lysinstallation, forklarer kuratorerne.Spejling kan forstås som et fysisk begreb, såvel som i overført betydning. Det er i spændingsfeltet mellem disse to forståelser udstillingen Ree-fleks tager sit afsæt. Det er flersidigheden af refleksionen og spejlingen kunstnerne ønsker at udfolde. De udstillende kunstnere er Christina Augustesen, Renate Borgen, Hanne G. Grønlund, Hanne Helms og Hanne Nielsen Kjærsgaard, Ninna Bohn Pedersen, Mette Sandfær og Gitte Svendsen


kultur og fritid nyt:

Anledningen er præsident Macrons statsbesøg. For...

Dansk Folkeparti foreslår at flytte filmskole og...

DF vil ruske op i filmbranchen og gøre den mindre...

Eventyrlyst og nysgerrighed er nøglen for Lars...

Sognepræst Christian Kjær Bjerre har fået nyt...