• Lørdag den 18. september 2021, kl. 20-22. Dan Turéll + Halfdan E