Tilbage
Foredrag

Da Danmark investerede i Sønderjylland

Pris: (Entré: Entre)
Sted: Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, Haderslev.
Arrangør: Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev
I årene efter 1920 investerede den danske stat kraftigt i Sønderjylland. Mange af pengene gik til infrastruktur - veje, havne, el, telefon. Der fortælles både om disse lokale projekter og bygningsværker samt om baggrunden for Rigsdagens beslutning 1920.