Renæssancemennesket Tycho Brahe - forsker og digter


image-one

I anledning af 450 året for udgivelsen af Tycho Brahes bog: De Nova Stella. På denne aften vil Peter Zeeberg præsentere bogen og vise hvordan den peger frem mod et liv i kunst og videnskab..

Bogen var Tycho Brahes debut som astronom, og den indvarslede det nybrud for naturvidenskaben som han stod for. Men den er ikke en tør astronomisk afhandling, i hvert fald ikke kun. Den er også et fascinerende stykke litteratur.
For Tycho var et rigtigt renæssancemenneske, hos ham gik kunst, arkitektur og ikke mindst digtning hånd i hånd med videnskaben. På denne aften vil Peter Zeeberg præsentere bogen og vise hvordan den peger frem mod et liv i kunst og videnskab.

Foredraget ledsages af vin/vand og snacks.

Foredraget er i anledning af særudstillingen "De Nova Stella - Tycho Brahes nye stjerne 1572 -
2022", udviklet i samarbejde med Syddansk Universitetsbibliotek. Udstillingen kan opleves på
Kroppedal Museum fra 3. februar - 30. april 2023. Inden foredraget begynder giver museumschef Mads Thernøe en introduktion til udstillingen.

Foredragsholder:
Peter Zeeberg seniorforsker ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, hvor han studerer og oversætter latinsk litteratur. Han har forsket i Tycho Brahe i en menneskealder, og for nylig har han sammen med Bertil Dorch stået for en nyudgivelse af De nova stella, hvor bogen for første gang er oversat til dansk i sin helhed:

Kroppedal Museum, Kroppedals Allé 3, Taastrup

Onsdag den 22. marts 2023 , kl. 19.

Pris: (Entré: Billet 75 kr)

Det sker samme sted