Umbrella | Udstilling af Marc Nagtzaam


image-one

Kom og oplev Marc Nagtzaams udstilling "The Same and the Other"..

Marc Nagtzaam har produceret en række værker, der er baseret på ét hovedemne: ideen om mønster, gentagelsen. Gentagelsen og den grafiske struktur i hans værker synes at minde om minimal og konceptuel æstetik. De fleste af Marc Nagtzaams tegninger består af mørkt udfyldte grafitflader. Abstraherede elementer fra arkitektur, grafisk design, detaljer fra fundne fotografier eller dele fra tidligere tegninger er udgangspunktet for hver serie af værker. Dette kildemateriale reduceres med basale, elementære midler: prikker, linjer og flade overflader for at opbygge en slags struktur. Arbejdet finder sted mellem modsatrettede kræfter: vilkårlighed vs. orden, regelmæssighed vs. intuitivt kaos, forudfattede regler vs. improvisation med en hensigt. Det opstår i rummet mellem tanke og følelse, mellem kontrol og tab af greb.

Marc Nagtzaams kunstnerbøger "Zeichnungen" og "Farben", som begge er lavet med en Riso Duplicator, var udgangspunktet for en ny måde at arbejde på. I stedet for at arbejde med et enkelt motiv for hver tegning, kombinerer han flere modsatrettede elementer i et enkelt værk ved at lægge forskellige motiver oven på hinanden og hele tiden søge efter nye forbindelser og overlapninger.

Til sin udstilling på umbrella samler kunstneren værker i en række forskellige medier, der spænder fra fotografier og tegninger (på papir såvel som vægtegninger) til Riso-tryk.

Udstillingen kan opleves i perioden d. 7. september - d. 16. november hver lørdag og søndag kl. 14:00 - 18:00

Kontakt: contact@umbrellaexhibitions.info

Umbrella | west coast exhibitions, Lydumvej 95, Nørre Nebel

Lørdag den 5. og søndag den 6. oktober 2024 , kl. 14-18.

Pris: Ukendt

Det sker samme sted