Kildepladsen

Skovgade, Svaneke

Torsdag 23 juni 2022, (kl 15 - til kl 22).

Arrangör: Kildefestkomiteen v. Anne Figa MadsenMarknad/Stadsfestival

Kom til Kildefest i Svaneke

En oprindelig hedensk fest, hvor man ved midsommer bragte sine syge og svagelige til den hellige kilde for at drikke af det helsebringende vand. en fest vi stadig holder i hævd i Svaneke.

I Svaneke holder vi ved midsommer stadig kildefest, - en tradition som vi har gjort her siden hedensk tid.

Vi ofrer en mønt til kilden på denne dato, hvor vandet har særlig "kraft", så vi kan gå det næste år trygt i møde.

Kilden er omkranset af guirlander - af løv / blomster lavet af årets kildebørn.

På Kildepladsen er der bl.a. underholdning og man kan købe æbleskiver, pølser, kaffe, sodavand og øl mm.

Kildefesten i Svaneke er på UNESCOs liste af immateriel kulturarv. 2003-konventionen.

Om aftenen er der et stort fakkeloptag der starter nord for Svaneke Havn og slanger sig langs kysten mod Svaneke Fyr hvor Sankt Hans bålet er ud for.

Ved bålet er der båltale og vi synger Midsommersangen.

Vi ser gerne at man køber et "adgangstegn" ved indgangen.

Fri entré