Djursland For Fuld Damp

Den Gl. Station, Hovedgaden 4, Allingåbro

Saturday 28 August 2021, 9 am - 4 pm.

Organizer: Aros AdventureNature

Grønne enge og lærkesang - Kanotur på Alling Å

Enestående naturoplevelse. Kanotur 17 km / Veteranbus / Gode Sandwich / Guide / Fantastisk rotur igennem grønne enge / Naturoplevelse / Historiefortælling. Enestående kanotur på historisk rute fra Sjellebro til Allingåbro.Turen ta'r sit udgangspunkt i Allingåbro på den gamle station, hvor biler mv. parkeres.

Der udleveres og tilpasses redningsveste til alle, hvorefter vi bliver kørt med veteranbus til Sjellebro (Der hvor Randers-Ebeltoft landevej skærer Alling Å).

På stedet står Sjellebro stenen, der er fra vikingetiden og markerer at stedet er en oldgammel passage af åen. På stenen, der stammer fra vikingetiden ses et indhugget, troldelignende maskebillede med flettet skæg.

Fra Sjellebro er turen til Allingåbro 17 km. med strømmen på åen, der snor sig kraftigt igennem eng-landskabet.

Allingå er et mellemstort vandløb mellem 5 og 10 meter bredt. Åen er afvekslende med rolige stræk afbrudt af store dybe sving. Langs åen afløser spændende krat, fugtige lavninger og enge hinanden i ådalen.

Med sine tilløb, hvor de største er Skader Å og Skørring Å, afvander Alling Å ca. 337 km" område på det vestlige Djursland. Alling Å udmunder ved Allingåbro i den gren af Randers Fjord, der hedder Grund Fjord.

Vi holder frokostpause ved Herregården Gl. Estrup, hvor vi nyder en god sandwich og noget kildevand (der er også et rigtigt toilet).

Turen går fra Sjellebro igennem Vester Alling, Øster Alling, Fløjstrup, Gl. Estrup og til Allingåbro.

Varighed:

Ca. 7 timer.

Program:

Mødestedet er den gamle station i Allingåbro, hovedgaden 4, Allingåbro, hvor turen også slutter.

Der udleveres og tilpasses redningsveste til alle. Herefter kører en af Djursland for fuld damp's veteranbusser deltagerne til Sjellebro, hvor selve kanoturen starter. Turen med veteranbus er en oplevelse i sig selv

Kanotur på ca. 6 timer inklusive pauser.

Frokostpausen holdes ved herregården Gl. Estrup efter ca. 4 timers sejlads. Her servereres en god sandwich og kildevand.

Omkring kl. 16.00 ankommer vi til udgangspunktet i Allingåbro.

Mødetid og sted:

Kl. 9.00 ved Stationen, Hovedgaden 4, Allingåbro.

Der er gode parkeringsmuligheder.

Praktisk:

Påklædning til en aktiv tur på vandet.

Gerne lag på lag så man kan variere påklædningen efter vind og vejr.

Gummistøvler anbefales.

Pris:

Incl. Kano, tur med veteranbus, guide og sandwich.

18 deltagere + inkl. evt. børn under 12

500 kr. pr. deltager.

Børn under 12 år kan komme med som passager i følge med voksne for 150 kr. pr. deltager.

Bemærk at vi betinger os minimum 8 tilmeldinger for at gennemføre turen.

Evt. spørgsmål: Aros Adventure på tlf. 2161 6767.

Følg Aros Adventure.


Entrance fee: 150-500 DKK