Kirkecenter Kirkebakken

Kirkebakken 4, Skanderborg

Onsdag den 8. december 2021, kl. 14-16.Andet

Syng sammen - Kirkecenter Kirkebakken

Vi mødes i Kirkecenter Kirkebakken til 'Syng sammen', hygge og kaffebord. Pris: 25 kr.