Frederiksværk Bibliotek

Torvet 41, Frederiksværk

Torsdag den 30. maj 2024, kl. 15-17.Andet

Dansk Flygningehjælps Videnscafé

Alle flygtninge kan her få hjælp af frivillige.

Få hjælp til blandt andet:
  • Opholdstilladelse
  • Pas
  • Skat
  • Jobsøgning
  • Jorsikringer
  • Statsborgerskab
  • Familiesammenføring
  • Banker.
  • Hele den komplicerede kommunikation med det offentlige danske system.


Henvendelser bliver ikke registreret, og medarbejderne har tavshedspligt.

Åbningstid hver torsdag kl. 15-17 på Frederiksværk bibliotek.

Tolke: Tigrinya og ukrainsk.

Fri entré