Svenstrup Kirke

Skipper Clements Vej 48, Svenstrup J

Onsdag den 14. september 2022, kl. 16.30.



Børn

Tumlingesang i Svenstrup kirke

Tumlingesang er for 1 - 3 års børn, en overbygning på babysalmesang. Der bruges fagter sange, rytmeinstrumenter, små sanglege mm. Tilmelding til kirkesanger Inga Nielsen på mail: ingasanger@gmail.com Det er gratis at deltage.

Læs mere på hjemmesiden