Thisted Kirkecenter

Vestergade 10, Thisted

Onsdag den 2. marts 2022, kl. 19.Andet

Sogneaften

Den umenneskelige værdighed. om aktiv dødshjælp. ved Kristian Bøcker, sognepræst i Jelling. Ordet »værdig« går som en rød tråd. gennem debatten om aktiv dødshjælp og. assisteret selvmord: at hjælp til døden kan.

Give den døende en mere værdig afslutning
på livet, at den sidste tid kan være »uværdig«.
Men hvad er det for et begreb om »værdighed«, vi
tænker ud fra? Er hjælpeløshed og afmægtighed
nødvendigvis uværdigt? Og hvem har ret til at definere
hvad?
Foredraget kredser om spørgsmål som disse, skildrer de
væsentligste etiske positioner bag synspunkterne, og
lægger op til - nuanceret - samtale om et følsomt og
vanskeligt emne.