Frederiksberg Mad- og Kulturhus

Frederiksberg Alle 41C, Frederiksberg C

Torsdag den 4. november 2021, kl. 18-20.Foredrag

Det dyre kød - et foredrag om pandemier, lidelse og klimaforandring

FOREDRAG MED MICKEY GJERRIS. Mickey Gjerris er lektor i bioetik. Han forsker i de etiske aspekter af menneskets forhold til naturen, herunder særligt klimaforandringerne, bioteknologi anvendt på dyr og planter, nanoteknologi mm.FOREDRAG MED MICKEY GJERRIS
Mickey Gjerris er lektor i bioetik og forsker i de etiske aspekter af menneskets forhold til naturen, herunder særligt klimaforandringerne. Han optræder ofte i medierne og er en fremragende foredragsholder, der indrager tilhørerne - og der er altid tid til spørgsmål og diskussioner i Mickey Gjerris foredrag.

Det dyre kød - et foredrag om pandemier, lidelse og verdens undergang
Mennesket har i store dele af dets udviklingshistorie spist dyr. I tusinder af år har vi domesticeret dyr og udviklet mere og mere effektive metoder at skaffe os kød, mælk og æg. Særligt efter 2. verdenskrig er produktionen eksploderet takket være målrettet avl og intensive produktionssystemer. Kød er i den vestlige verden gået fra at være en luksusvare til hverdagskost. Er man glad for bøf, bacon og ost er dette en jubelfortælling.

Men kødet har sin pris. De intensive produktionssystemer med mange dyr på lidt plads udgør en risiko for nye pandemier og de mængder af animalske produkter vi spiser, truer vores sundhed. De dyr, vi spiser, har et liv og en død, der rummer store etiske problemer. Dyrene er ofte reduceret til kødfabrikker på ben og hensynet til deres velfærd er underordnet markedets økonomiske logik, hvor penge altid har det sidste ord. Endelig har produktionen et stort økologisk fodaftryk og kan direkte knyttes til klimaforandringer, tab af biodiversitet, ørkendannelse og forurening af luft, vand og jord.

Vi står derfor i en situation, hvor vi er spændt ud mellem lyst og pligt, følelse og fornuft. Vi har lyst til kødet, mælken, osten, æggene mm., men kan med vores fornuft se, at det ikke holder. At vores forbrug ikke alene saver den økologiske gren over, som vi selv sidder på, men også udsætter milliarder af dyr for liv, der hverken er dem eller os værdige.

I sit foredrag vil Mickey Gjerris diskuterer de ovenstående påstande med deltagerne og komme med sit bud på, hvordan vi får ændret vores holdning til dyr. For måske er det at tage vare på dem, naturen og os selv ikke et bittert offer, men en mulighed. En mulighed for i forundring for at leve gode liv i et fællesskab med klodens andre skabninger.


Entré: 150 kr