Jens Holms Hus

Nicolaiplads 2, Kolding

Onsdag den 13. januar 2021, kl. 10.


Andet

Kirkecafé

Samvær, sang og et mindre programpunkt. Programmer findes i våbenhuset, i Jens Holms Hus og på kirkens hjemmeside under menupunktet "Aktiviteter".