Sions Kirke

Østerbrogade 192, København Ø

Tirsdag den 23. februar 2021, kl. 19.30.

Gudstjeneste

Syng med-aften

Vores populære Syng med-aftener fortsætter i foråret 2020, hvor Syng med-koret skal medvirke ved flere spændende begivenheder: Kyndelmisse- og skærtorsdagsgudstjenester samt radiotransmitteret gudstjeneste søndag den 3. maj.Vi skal bl.a. synge Ola Gjeilos smukke Ubi Caritas og Mozarts Ave Verum Corpus. Tilbuddet er for alle sangglade mennesker i sognet, som har lyst til at tage livtag med nogle af musikhistoriens klassiske værker i en uformel og hyggelige atmosfære. Hvis du gerne vil synge i kor, men ikke har tid til at afsætte en ugentlig dag til det, er disse sangaftener for dig. Udover de klassiske værker vil vi også synge fællessange fra højskolesangbogen, ligesom der vil blive rig lejlighed til en kop kaffe og en musiksnak i pausen. Alle er velkomne til at deltage i syng med-koret.Johan Sigvard Jensen, organist.