Asminderød Kirke

Præstevej 1, Fredensborg

Fredag den 15. januar 2021, kl. 17.


Andet

Kirkerytmik 3-4 årige

Vi leger videre med salmerne og inddrager nu kirkeåret eller en fortælling. Omdrejningspunktet er stadig salmerne, legen og musikken.Timerne tilrettelægges efter børnenes evner, og vi vil bruge redskaber, instrumenter og sang til at underbygge historierne. Børnene gøres klar til at kunne begynde i vores Spirekor for 5-6 årige. Vi mødes fredage kl. 17.00 - 17.45 den 28. august, 25. september, 23. oktober, 20. november, 18. december, 22. januar 2021, 19. februar, 19. marts, 16. april. Det koster kr. 300,- at tilmelde sig dette hold!.