Dronninglund Kirke

Slotsgade 8B, Dronninglund

Mandag den 15. marts 2021, kl. 16.30-17.


Musik

Musikirken

Er musikalsk hygge og sjov for førskolebørn sammen med en voksen. Det er en dejlig måde at være sammen med sit barn/barnebarn på. Vi synger, bruger vores krop, spiller på instrumenter og hører en spændende bibelhistorie.Vi oplever musikken og rytmerne med alle sanser og lærer mange små sange og salmer. Tilmelding sendes til Kirke- og kulturmedarbejder Ann Bidstrup Lebech E-mail: anel@km.dk, mobil: 51 52 02 90 med oplysning om barnets navn og alder samt den voksnes navn og E-mailadresse. Der oprettes hold ved mindst 4 tilmeldte børn og 4 tilmeldte voksne. Det er gratis at deltage. Grundet Covid-19 er der kun plads til 4 familier i øjeblikket, men der oprettes flere hold, hvis der opstår et behov for det. Spørgsmål rettes til Ann.