Södra Teatern

Mosebacke Torg 1-3, Stockholm

Søndag den 26. december 2021, kl. 19.

Show/stand up

Cirkus Cirkör - Bloom

I Cirkus Cirkörs nya föreställning bjuds du in till en värld full av blommor, klassisk musik och enastående cirkus.Ensemblen består av fem internationella multitalanger som vill göra världen till en gladare plats genom att sammanföra glädje, rädsla och risker med grundliga förberedelser

Vår vardag är full av stress och rädsla. Vi känner oss pressade att inte sticka ut och att ens försöka vara annorlunda ses som det första steget mot att misslyckas. Vi äger fler saker än någonsin förr och vi ser perfekta ut på alla foton, men gör det oss verkligen lyckliga?

I Bloom omfamnar artisterna vardagens krav och ängslan. Med kreativitet och cirkuskonster desarmeras de negativa känslor och rädslorna blir till poesi.

Vårt mål är att imponera på publiken med (över-)mänskliga färdigheter, få dem att både skratta och häpet dra efter andan för att sedan njuta av lättnaden i att andas ut. Ben Collis

När artisterna flyger genom luften, hoppar språngbräda, svingar sig i trapetser och rep, lyfter varandra, utför parakrobatik och hänger i tänderna, förkroppsligar de cirkusens själ: Du behöver inte anpassa dig till normen. Du ska vara lika unik som du känner dig.

Let yourself Bloom

Ensemble
Bloom har en internationell ensemble med artister från Schweiz, Tyskland, Skottland och Costa Rica och två regissörer från Frankrike och Finland

Artister:
Ben Collis
Elisabeth Künkele
Felix Greif
Philomène Perrenoud
Sofia Mendez

Philomène, Felix, Elisabeth och Ben är utbildade vi Stockholm och tog examen från Dans och Cirkushögskolan DOCH 2018. Sofia Mendez är utbildad vid Codarts Circus Arts i Rotterdam

Bloom regisseras av Julien Auger och Sade Kamppila från Circus I Love You.

Längd: ca 60 min
Ålder: Familjeföreställning från 4 år.

Arrangeras av Södra Teatern.


Entré