Spentrup Kirke

Hastrupvej 1, Spentrup

Torsdag den 29. april 2021, kl. 19-20.30.Foredrag

På sporet af Steen Steensen Blicher

En aften i Spentrup Kirke, præstegård og Blichermuseet Malvinas Hus.Kom med museumsinspektør Jesper Nørskov Pedersen (Museum Østjylland og tidligere tilknyttet Blicheregnens Museum i Thorning) og Sognepræst Peter Ulvsgaard i Spentrup, Gassum og Asferg på en rundtur i den ældste del af Spentrup, hvor Steen Steensen Blicher var præst i 23 år og døde i præstegården. Han og hustruen Ernestine ligger begravet på Spentrup Kirkegård. Allerede som barn og ung kom Steen Steensen Blicher i Spentrup Præstegård, hvor farbroderen Peter Daniel Blicher var præst fra 1780-1809. Aftenen byder på fortællinger om om den gamle romanske kirke i byen og dens vidnesbyrd om middelalderens teologiske syn på verden. Besøg Malvinas Hus og hør om Blichers litterære og politiske betydning i Danmark, og om hans samtid, som bød på både krig, statsbankerot og nationalromantik. Der vil også være mulighed for at besøge præstegårdens smukke havestue, præstegårdshave og resterne af den svømmesø, som Steen Steensen Blicher lod udgrave, så Rytterskolens elever kunne lære at svømme. Arrangementet er i tæt samarbejde med Museum Østjylland, tilmelding er nødvendig til Museum Østjylland på tlf.: 87 12 26 00 og.