AOF Skive

Hjalmar Kjems Allé 4, Skive

Lørdag den 8. maj 2021, kl. 09-16.20.Undervisning

Exel - Regneark

Underviser: Niels Danstrup. Excel Grundlæggende kursus (regneark). Formålet medkurset er, at sætte kursisterne i stand til at benytte de grundlæggendefunktioner i Excel, og dermed være i stand til at benytte de basale funktioner.Indholdet afkurset omfatter en gennemgang af Excels opbygning og
tankemåde
, herunderåbne, gemme og udskrive, gennemgang af projektmappe, regneark ogværktøjslinjer, kolonner og rækker.
Vi kommer ind på de grundlæggende funktioner, herunderindtastning af tal, tekst og formler, cellereferencer, datoer og klokkeslæt,markeringsmåder i regnearket, tilføj, ryd og slet af celler-/kolonner.
Desuden lærer vi at formatere regnearket, herunder ændreskrifttype, farve og størrelse, ændring af attributter (fed, kursiv, understreget)samt justere, ændre kolonne/række størrelse, tilføje celler, rammer og skygger,centrere på tværs af kolonner, formatere tal m.h.t. decimaler, valuta, dato.
Vi gennemgår nogle af de indbyggede regnefunktioner i Excel,f.eks. =SUM, =MIDDEL, =MAKS, =HVIS
Der vil også blive arbejdet med grafik i Excel, herunderudarbejdelse af simple diagrammer, ændre diagramtype, tilføjelse afdiagramoverskrifter, formatering af diagram (farve, skrifttype,skriftstørrelse, skala), samt udskrift af diagram, så det fylder præcis én side.
Der vil også blive en introduktion til brug af lister samtsortering og udskrivning
Endelig lærer vi om integration af Excel regneark med andreMicrosoft Officeprogrammer (eksempelvis Word tekstbehandling og PowerPoint) ogsammenhæng med det gratis regnearksprogram i LibreOffice.
Undervisningsform:
Undervisningen foregår hovedsageligt individuelt ved egenmaskine afbrudt af gennemgang og oplæg fra underviseren
Der er PC'ere på undervisningsstedet, men medbring gerneegen PC.

Hold: 7621105002.


Pris: 395 kr