FOF Hellerup St.

Ryvangs Allé 79 B, Hellerup

Onsdag den 24. februar til onsdag den 19. maj 2021, kl. 10.Undervisning

Italiensk - niveau A2+ - Alba Granizio

Undervisningsmaterialer: Vi benytter bogen "Passaparola 2" med tilhørende skriftlige øvelser.Italiensk - niveau A2+
Har du allerede et grundlæggende kendskab til italiensk, og kunne du tænke dig at blive endnu bedre? Eller har du færdiggjort vores kursus i italiensk niveau A2?

Hvordan fungerer undervisningen?
På dette kursus øger du dit ordforråd og forbedrer din talefærdighed, når vi læser lette bøger, korte tekster, hører sange, lytter til dialoger og kigger på billeder sammen. Vi fokuserer på hverdagssprog, så du er klædt på til at begå dig i dagligdags situationer i Italien. Udover dialogøvelser og rollespil, laver vi også skriftlige øvelser, hvor du lærer at formulere dig om personlige oplevelser og indtryk. Vi fortsætter også med at gennemgå grammatikken. Undervejs vil du også få et indblik i den italienske kultur, og vi læser tekster, der handler om italienernes traditioner, vaner og dagligliv.

Hvem er målgruppen?
Italiensk niveau A2+ er for dig, som kan forstå hovedindholdet i almindelige dagligdags emner, hvor sproget er klart og præcist, og du kan deltage aktivt i samtalen. Du forstår hovedindholdet i radio- og tv-udsendelser, der berører aktuelle emner eller emner, der har din personlige interesse, hvis der tales langsomt og tydeligt. Du forstår tekster, der er skrevet i dagligdagssprog eller er arbejdsrelateret. Du kan selv udfærdige enkle typer af breve, fx takkekort eller en invitation.


Pris: 1.060 kr