Hans Egedes Kirke

Grønlands Torv 6, Aalborg SØ

Torsdag den 14. januar 2021, kl. 14.

Foredrag

Aflyst!!! Torsdagsklubben - OBS: Foredraget foregår i kirken

Vores Torsdagsklub er for alle, der har tid og lyst til en dejlig eftermiddag med foredrag, fortælling, fællessang, kaffebord og hyggeligt samvær. (Selv om vi kalder det en klub, er der ikke noget med medlemskab.) Det er gratis at deltage.Kaffe/te og brød koster 25 kr.Mellemøsten på godt og ondtForhenværende direktionssekretær Mette Bawalsa vil fortælle om og vise billeder af, hvordan nabolandene til Syrien påvirkes af de ca. 6 millioner syriske flygtninge, der lever i nærområderne. Om livet i de store flygtningelejre i Nordjordan og om, hvilke kolossale omkostninger det har for modtagerlandene at huse det store antal flygtninge.Endvidere en orientering om, hvordan Bawalsa under sine talrige besøg i Jordan oplever forholdet mellem muslimer og det kristne mindretal.Endelig en gennemgang af kendte, bibelske lokaliteter i Jordan.