Nærum Kirke og sognegård

Kirkeåsen 10, Nærum

Mandag den 5. april 2021, kl. 10-11.


Gudstjeneste

Gudstjeneste

2. påskedag v/ Klaus Rosenberg-Larsen.